Communicatie software Groen, Grond en Infra
Vlag nl Jelle Bijlsma B.V.
Trynwaldsterdyk 2
9061 DB Giekerk

T:+31-58-2561512

Onze leden in en rondom Leeuwarden

Aannemers- en Transportbedrijf Jac de Olde B.V.,St Jansklooster
E. Drost B.V.,Drachten
Polderman Grondverzet & Loonwerk,Kuinre
B. Ferdinands,Lemmer
Van der Flier,Winschoten, Giethoorn & Berkel en rodenrijs
Gebr. Kok Bakkeveen B.V.,Bakkeveen
Barend Kramer Urk,Urk
SMT Netherlands B.V.,Emmeloord


Loonbedrijf Klaas Haitsma B.V.,Witmarsum
Van der Woude Groep B.V.,Franeker
De Boer Burgum B.V.,Sumar
Brouwer en Brouwer B.V.,Eastermar