Communicatie software Groen, Grond en Infra
Vlag nl Grondverzetbedrijf van der Meer B.V.
Trekdyk 4
8629 EG Scharnegoutum

T:+31-515-413879

Onze leden in en rondom Sneek

E. Drost B.V.,Drachten
De Boer Burgum B.V.,Sumar
Aannemers- en Transportbedrijf Jac de Olde B.V.,St Jansklooster
Barend Kramer Urk,Urk
Polderman Grondverzet & Loonwerk,Kuinre
Gebr. Kok Bakkeveen B.V.,Bakkeveen
B. Ferdinands,Lemmer
SMT Netherlands B.V.,Emmeloord


Van der Woude Groep B.V.,Franeker
Brouwer en Brouwer B.V.,Eastermar
Van der Flier,Winschoten, Giethoorn & Berkel en rodenrijs