Communicatie software Groen, Grond en Infra
Vlag nl Klaas Bijlsma en Zonen B.V.
Hemmemaweg 26
9076 PH St. Annaparochie

T:+31-518-401292

Onze leden in en rondom Het Bildt/Menaldum

Van der Woude Groep B.V.,Franeker
SMT Netherlands B.V.,Emmeloord
B. Ferdinands,Lemmer
Barend Kramer Urk,Urk
Van der Flier,Winschoten, Giethoorn & Berkel en rodenrijs
De Boer Burgum B.V.,Sumar
Aannemers- en Transportbedrijf Jac de Olde B.V.,St Jansklooster
Brouwer en Brouwer B.V.,Eastermar


Gebr. Kok Bakkeveen B.V.,Bakkeveen
E. Drost B.V.,Drachten
Polderman Grondverzet & Loonwerk,Kuinre