Communicatie software Groen, Grond en Infra
Vlag nl Borcherts Equipment Trading B.V.
Zomertaling 2
8532 BB Lemmer

T:+31-514-569608

Onze leden in en rondom Lemmer

B. Ferdinands,Lemmer
E. Drost B.V.,Drachten
Barend Kramer Urk,Urk
De Boer Burgum B.V.,Sumar
Brouwer en Brouwer B.V.,Eastermar
SMT Netherlands B.V.,Emmeloord
Gebr. Kok Bakkeveen B.V.,Bakkeveen
Van der Flier,Winschoten, Giethoorn & Berkel en rodenrijs


Polderman Grondverzet & Loonwerk,Kuinre
Aannemers- en Transportbedrijf Jac de Olde B.V.,St Jansklooster
Van der Woude Groep B.V.,Franeker