Communicatie software Groen, Grond en Infra
Vlag nl Bouwbedrijf Th. de Vries & Zonen B.V.
Zwarteweg 32
8723 BM Koudum

T:+31-514-523390

Onze leden in en rondom Lemmer

B. Ferdinands,Lemmer
De Boer Burgum B.V.,Sumar
E. Drost B.V.,Drachten
SMT Netherlands B.V.,Emmeloord
Barend Kramer Urk,Urk
Gebr. Kok Bakkeveen B.V.,Bakkeveen
Aannemers- en Transportbedrijf Jac de Olde B.V.,St Jansklooster
Van der Flier,Winschoten, Giethoorn & Berkel en rodenrijs


Loonbedrijf Klaas Haitsma B.V.,Witmarsum
Brouwer en Brouwer B.V.,Eastermar
Van der Woude Groep B.V.,Franeker
Polderman Grondverzet & Loonwerk,Kuinre