De Wilde Infra & Cultuurtechniek B.V.

 

Grondwerken

Activiteit:

Eigenschappen

min. oppervlakte project (m2) 
1

allerhande uitgravingen en ophogingen
bouwrijp maken van terreinen
nivelleren / egaliseren van terreinen en wegen
onderhoud van bermen
grondstabilisatie met kalk, cement
wapenen van bodem (hellingen / talluds)

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.