Lareco-Bornem

 
>>
<<

Rioleringswerken / afwateringswerken / nutsleidingen

Activiteit:
leggen van rioleringen, plaatsen IBA en KWZI, diepdrainage

Eigenschappen

min. oppervlakte project (m2) 
500

huisaansluitingen voor riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
openbare riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten plaatsen
rijwegdeksels, straatkolken, drains en opvangputjes plaatsen
draineringswerken
renovatie van bestaande rioleringen
bufferbekkens en infiltratiesystemen plaatsen
slibvangers / slibvanggoten / KWS-afscheiders / vetafscheiders plaatsen
septische putten, waterputten plaatsen
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA's en KWZI's) plaatsen
waterzuiveringsinstallaties bouwen
pompstations en collectoren bouwen
graven en/of onderhouden van grachten

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.