Buijtenhuis Nijkerk B.V.

 
Te koop

Grond

Product:
Grond (industrie)

Eigenschappen

Conditie 
Te koop (for sale)
Toelichting 

De (oorspronkelijke) partij is sterk begroeid met gras, bramen en dergelijke (zie ook foto’s).
De omvang van de partij bedraagt circa 1.200 m3 (circa 1.900 ton). Voor de achterliggende
berekeningen wordt verwezen naar de veldtekening onder bijlage 1.
Vastgesteld is dat 95% van het bemonsterde materiaal voldoet aan een korrelgrootte kleiner
dan 16 mm (D95 < 16 mm).
Er is verder sprake van een redelijk homogene partij grond (matig fijn, zwak siltig en zwak
humeus zand). De partij bevat in lichte mate bijmengingen aan fijn tot grover puin (<5%,
waaronder klinkers).

Prijs 
Op aanvraag
volume (m3) 
1200

AP04 verklaring
klasse industrie

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.