Hak Aanneming en verhuur in de Grond, Weg & Waterbouw

 

Grondwerken

Activiteit:

Eigenschappen

allerhande uitgravingen en ophogingen
bouwrijp maken van terreinen
nivelleren / egaliseren van terreinen en wegen
zeefwerken op de werf (mobiel)
wapenen van bodem (hellingen / talluds)
tijdelijke opslag van gronden
definitieve opslag van gronden / bergingsdepot

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.