Verbo

 

Rioleringswerken / afwateringswerken / nutsleidingen

Activiteit:
Rioleringswerken

Eigenschappen

huisaansluitingen voor riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten plaatsen
renovatie van bestaande rioleringen
slibvangers / slibvanggoten / KWS-afscheiders / vetafscheiders plaatsen
nutsleidingen en kabels (gas, water, elektriciteit, telecom) plaatsen
septische putten, waterputten plaatsen
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA's en KWZI's) plaatsen
graven en/of onderhouden van grachten

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.