Eurodal B.V.B.A.

 

Rioleringswerken / afwateringswerken / nutsleidingen

Activiteit:
plaatsen riolering afwatering buffering

Eigenschappen

min. oppervlakte project (m2) 
10

openbare riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten plaatsen
rijwegdeksels, straatkolken, drains en opvangputjes plaatsen
bufferbekkens en infiltratiesystemen plaatsen
slibvangers / slibvanggoten / KWS-afscheiders / vetafscheiders plaatsen

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.