A. Bunnik BV / Bunnik Groep

 
>>
<<

Rioleringswerken / afwateringswerken / nutsleidingen

Activiteit:

Eigenschappen

min. oppervlakte project (m2) 
250

huisaansluitingen voor riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
openbare riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten plaatsen
rijwegdeksels, straatkolken, drains en opvangputjes plaatsen
draineringswerken
renovatie van bestaande rioleringen
slibvangers / slibvanggoten / KWS-afscheiders / vetafscheiders plaatsen
horizontaal gestuurde boringen
bronbemaling / droogzuiging
reinigen van openbare riolen en afwateringselementen
reinigen van riolen huisaansluitingen
onderzoek van riolen d.m.v. camera-inspectie / visuele onderzoeksmethoden

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.