Willemen Infra - Regio Oost

 
>>
<<

Rioleringswerken / afwateringswerken / nutsleidingen

Activiteit:
rioleringswerken, afwatering, buffering

Eigenschappen

min. oppervlakte project (m2) 
500

huisaansluitingen voor riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
openbare riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten plaatsen
rijwegdeksels, straatkolken, drains en opvangputjes plaatsen
draineringswerken
renovatie van bestaande rioleringen
bufferbekkens en infiltratiesystemen plaatsen
slibvangers / slibvanggoten / KWS-afscheiders / vetafscheiders plaatsen
nutsleidingen en kabels (gas, water, elektriciteit, telecom) plaatsen
doorpersingen
horizontaal gestuurde boringen
septische putten, waterputten plaatsen
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA's en KWZI's) plaatsen
waterzuiveringsinstallaties bouwen
pompstations en collectoren bouwen
graven en/of onderhouden van grachten
bronbemaling / droogzuiging

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.