Joh. van Herk Aann.mij. B.V.

 
>>
<<

Rioleringswerken / afwateringswerken / nutsleidingen

Activiteit:
rioleringswerken

Eigenschappen

huisaansluitingen voor riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
openbare riolering, buizen en hulpstukken plaatsen
ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten plaatsen
rijwegdeksels, straatkolken, drains en opvangputjes plaatsen
draineringswerken
renovatie van bestaande rioleringen
bufferbekkens en infiltratiesystemen plaatsen
slibvangers / slibvanggoten / KWS-afscheiders / vetafscheiders plaatsen
doorpersingen
horizontaal gestuurde boringen
septische putten, waterputten plaatsen
putboringen uitvoeren
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA's en KWZI's) plaatsen
graven en/of onderhouden van grachten
bronbemaling / droogzuiging
reinigen van openbare riolen en afwateringselementen
reinigen van riolen huisaansluitingen
onderzoek van riolen d.m.v. camera-inspectie / visuele onderzoeksmethoden

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.