Communicatie software Groen, Grond en Infra

Groei, maar...

Publicatiedatum: 11-07-2005 11:49
Uit de onderzoekspublicatie 'Investeren in Bouwmaterieel' blijkt dat de investeringen in materieel in Nederland de komende jaren telkens met 2% gaan toenemen.
Investeringen in grondverzetmachine groeien nauwelijksInvesteringen in grondverzetmachine groeien nauwelijks

Al eerder kwamen de onderzoekers van het Engelse Off Highway Research tot deze conclusie; Initiatiefnemers voor het Nederlandse onderzoek zijn financieringsbedrijf De Lage Landen (dochter van de Rabobank) en importeursvereniging BMWT. Het is inmiddels de derde maal dat het rapport verschijnt. Eerdere rapporten werden gepubliceerd in 1996 en 1998.

De onderzoekers verwachten dat de investeringen in wegenbouwmaterieel gaan stijgen met 6,2% omdat de Nederlandse overheid de komende jaren veel investeert in (onderhoud aan) rijkswegen en een uitbreiding van het wegennet met 10% t.o.v. het jaar 2000. Bovendien krijgt het oplossen van knelpunten in het wegennet prioriteit. Investeringen in grondverzetmaterieel blijven achter na de uitbundige groei in de jaren tot 2002. De onderzoekers voorspellen een investeringsgroei naar 1,6% jaarlijks.

In 2004 werd bijna 300 miljoen euro geïnvesteerd in bouwmaterieel, daarvan 67% in grondverzetmachines en 27% in verticaal transportmaterieel. Van dit bedrag werd in 2002 en 2003 maar liefst eenderde minder uitgegeven. Voor 2005 en 2006 voorzien de onderzoekers dat er weliswaar geïnvesteerd zal worden maar dat het totale Nederlandse kranenpark verder zal krimpen. Het aantal torenkranen zal verder afnemen ten gunste van mobiele torenkranen en ruwterrein- en autokranen zullen verdwijnen ten gunste van AT-telekranen vanwege hun bredere inzetflexibiliteit.

www.delagelanden.nl

In wegenbouwmaterieel zit de meeste groei in de komende jarenIn wegenbouwmaterieel zit de meeste groei in de komende jaren

Download hier het rapport