Communicatie software Groen, Grond en Infra

Van Stipdonk ondernemer van het jaar

Publicatiedatum: 14-03-2006 14:42
Dirk-Jan van Stipdonk uit Geldrop is gekozen tot ondernemer van het jaar in de CUMELA-sector. Zijn bedrijf Landschapsinrichting Van Stipdonk BV is volgens de jury een voorbeeld op het gebied van personeelsmanagement, innovatie en aanpassing van het bedrijf aan de markt.

De nieuwe ondernemer van het jaar is afgelopen vrijdag bekend gemaakt op de openbare Algemene Ledenvergadering van CUMELA Nederland in Eefde. Het thema van de verkiezing was personeelsbeleid en arbeidskosten.

Landschapsinrichting Van Stipdonk BVuit Geldrop is de tweede winnaar van deze verkiezing. De vorige keer ging de prijs naar Loon- en grondverzet Vermaire uit Breezand. De nieuwe winnaar Van Stipdonk heeft een bedrijf met 20 werknemers en is sterk gericht op natuurbeheer, cultuurtechniek en groenvoorziening. Het werkgebied is voornamelijk Noord-Brabant en Limburg. Het bedrijf heeft sinds de overname door Dirk-Jan in 2004 een switch gemaakt naar het aannemen van meer eigen werk en het beperken van de verhuur. Van Stipdonk is zich daarbij vooral gaan richten op natuurbeheer en de groenvoorziening.

De jury roemt in het eindrapport de manier waarop Van Stipdonk er in geslaagd is de medewerkers ook de draai te laten maken naar een nieuwe manier van bedrijfsvoering, waarbij zelfstandigheid en meer verantwoordelijk centraal staan. Opleiding is daarin erg belangrijk. Niet alleen extern, maar ook intern door een goede coaching, openheid over de gang van zaken en door werknemers elkaar op te laten leiden.
Het bedrijf stelt hoge eisen aan de inzet van het personeel zonder volgens de jury over de rand te gaan. Binnen realistische grenzen is dit een goede instelling aldus de jury. Heel bewust wordt er aan gewerkt om personeel meer vrijheid en zelfstandigheid te geven om taken naar eigen inzicht zo goed mogelijk uit te voeren. De ondernemer slaagt er daarbij in om door het opbouwen van een goed netwerk, voldoende rendabele opdrachten binnen te halen om een stabiele basis voor de bedrijfsvoering te verwezenlijken.

Voor de verkiezing waren drie bedrijven genomineerd. De beide andere kandidaten waren loonbedrijf Grefelman uit Luttenberg en EcoService Europe BV uit Oostburg. Fa. Grefelman is een echt agrarisch loonbedrijf met 7 vaste personeelsleden. Bij dit bedrijf prees de jury de heldere keus voor een traditionele specialiteit, het agrarisch loonwerk en de manier waarop de leuke aspecten van het werk worden gecombineerd met andere werkzaamheden in de winter voor een goede arbeidsfilm. Dergelijke bedrijven hebben sterke pieken en dalen. Grefelman heeft dit goed voor elkaar.. Lof was er ook voor de betrokkenheid bij de werknemers en omgekeerd de betrokkenheid van werknemers bij dit bedrijf. Volgens de jury te danken aan de manier waarop het bedrijf wordt geleid. De medewerkers zijn daarom allemaal doordrongen van het feit dat het af en toe nodig is hard te werken om geld te verdienen voor de onderneming.

EcoService Europe BV uit Oostburg wordt in het juryrapport geroemd om de manier waarop de onderneming er in geslaagd is om nieuwe activiteiten in het bedrijf te verankeren. Het bedrijf is de afgelopen jaren veranderd van een regionaal werkende mestdistributeur tot een op Europese schaal opererende transportonderneming. Met grote multinationals als klanten. Klanten die hoge eisen stellen aan de manier waarop transport geladen en gelost wordt.  Om personeelsleden te begeleiden bij deze omslag is een goed overwogen en helder gestructureerd veranderingsproces ingezet. Medewerkers werken daarbij in een omgeving waarin zij zich gerespecteerd voelen en waarin ze vertrouwen hebben. Ontzag is er bij de jury ook voor de manier waarop het bedrijf er in slaagt om ook via technische innovatie de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

De winnaar van de verkiezing ontving naast de oorkonde en een speciaal bord een geldbedrag van 2500 euro. De beide andere genomineerden werden beloond met een bedrag van 500 euro per bedrijf.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze verkiezing kunt u contact opnemen met , projectleider binnen CUMELA Nederland voor deze verkiezing.
Willy Kusters, projectleider.
Telefoonnummer (033) 247 49 00

Andere nuttige nummers:
Landschapsinrichting Van Stipdonk BV, tel.nr. (040) 285 63 66
Fa. Grefelman, tel.nr. (0572) 30 13 45
EcoService Europe BV, tel.nr. (0117) 45 67 00

www.cumela.nl