Communicatie software Groen, Grond en Infra

Graafschade

Publicatiedatum: 23-06-2006 12:46
Tijdens de TKD werd opnieuw aandacht gevraagd voor de campagne 'Graafschade voorkomen we samen', zoals die vorig jaar werd gestart.
Ditmaal is de aandacht gevestigd op het opnemen van de graafcode in bestekken. De graafcode bestaat uit zes simpele vuistregels die moeten bijdragen tot het terugdringen van het aantal graafincidenten (40.000 in 2005) die jaarlijks in totaal 125 miljoen euro schade opleveren. Momenteel hebben 750 opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers de code vrijwillig ondertekend.
www.graafschade-voorkomen.nl