Communicatie software Groen, Grond en Infra

Spit-zaaicombinatie in één

Publicatiedatum: 23-11-2006 14:27
Westra Franeker zaait vanaf deze herfst granen in één werkgang. De spitmachine is specialist in het mengen van veel organisch materiaal, zoals groenbemester, stro, stalmest en compost. Het wegwerken van storende lagen in de grond. ( werkdiepte tot 47 cm )

De machine is uitgevoerd met:

• Grote rol met spades
• Freesrol
• Aandrukrol eventueel met zaaimachine
• Fronttank op de trekker met mogelijkheid tot vullen met Big Bags
• GPS


Voordelen:

• Géén storende lagen in de grond
• Goede inmenging organisch materiaal
• Minder nabewerkingen door goede vlaklegging
• Vlotter werken t.o.v. ploegen

Bel voor meer info rechtstreeks naar:

Westra Franeker
 Jan Hibma 06-53381508

www.westra-franeker.nl