Communicatie software Groen, Grond en Infra

Kosten in grondverzetsector verder gestegen

Publicatiedatum: 17-01-2008 16:35
De kosten op grondverzetbedrijven zijn in 2007 opnieuw gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie CUMELA Nederland. Met name arbeid en nieuwe machines worden duurder. De brandstofprijs voor rode gasolie ligt op dit moment op een hoog peil.
Belangrijke kostenposten op loonbedrijven zijn arbeidskosten en machinekosten. Deze factoren bepalen grotendeels het bedrijfsresultaat.

Kosten arbeid stijgen
Uit de definitieve berekeningen op basis van de CAO-LEO (Collectieve Arbeidsovereenkomst Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen) blijkt een gemiddelde kostenstijging voor arbeid van 3,7% in 2008 ten opzichte van 2007. Het gemiddelde brutoloon ligt in 2008 2,8% hoger en de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering is met 0,7% gestegen.
Ten opzichte van 2006 zijn de loonkosten met 3 tot 5% gestegen afhankelijk van het soort contract.

Machines duurder
Uit een inventarisatie van CBS-cijfers en informatie van meerdere machine-importeurs blijkt dat de vervangingswaarde voor nieuwe machines in 2007 gestegen is met gemiddeld 3,5%. Daarbij dient te worden aangetekend dat de machines gebruikt door grondverzetbedrijven bij de fabricage veel inzet vragen van grondstoffen (staal) en dure componenten (hydrauliek, banden). De machine-industrie is naast de gestegen prijzen voor grondstoffen en componenten geconfronteerd met hogere arbeids- en energiekosten.

Brandstof blijft duur
Op basis van gegevens van diverse brandstofproducenten is te zien dat de gemiddelde rode gasolieprijs over 2007 maar beperkt hoger is dan in 2006.
De huidige gasolieprijs van deze producenten is echter ongeveer 20% hoger dan begin 2007. De toename deed zich met name voor in de laatste 4 maanden. De verwachting is dat de prijs voor 2008 gemiddeld aanzienlijk hoger zal uitkomen dan over 2007.

Accijnsverhoging in juli 2008
In juli 2008 vindt een accijnsverhoging plaats van 3 cent per liter gasolie. Op jaarbasis betekent dit een stijging van 2,0% (uitgaande van een gasolieprijs van 74 cent). Voor bedrijven die meer verbruiken dan 153.000 liter gasolie op jaarbasis wordt vanaf dit jaar de teruggaafregeling van energiebelasting jaarlijks afgebouwd met 3 cent per liter. Dit is in de ontwikkeling van de brandstofkosten niet meegenomen, maar kan op de werkelijke kostprijs van het individuele bedrijf dat meer verbruikt dan 153.000 liter zeker een groot effect hebben.

Meer inlichtingen kunt u inwinnen bij:

Hannie Zweverink of Hero Dijkema  t:033-2474900

www.cumela.nl