Communicatie software Groen, Grond en Infra

InfraTech Belgium

Publicatiedatum: 05-02-2008 15:01
Vakbeurs voor grond-, water-, wegenbouw en de verkeersindustrie 12 t.e.m. 15 februari 2008 te Gent (B). Bezoek ook Entreeding.com stand 8537!

Fundament voor groei
De dynamische wereld van grond-, water-, wegenbouw en verkeersindustrie vereist een actuele kennis en zeer goede contacten! De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en de werkomstandigheden worden steeds gecompliceerder. Daarom is de nood aan een snelle en effectieve samenwerking en een op maat gemaakte oplossing steeds meer van belang voor het realiseren van infrastructurele projecten. InfraTech Belgium biedt als enige nationale vakbeurs voor grond-, water-, wegenbouw en de verkeersindustrie een compleet overzicht van de markt en zijn laatste ontwikkelingen.

InfraTech Belgium biedt uitzicht
Daar België meer dan ook het kruispunt van Europa is geworden, stijgt ook het aantal openbare aanbestedingen. Een blik op het aantal gepubliceerde opdrachten in België en Europa leert dat dit cijfer jaarlijks nog toeneemt. In de afgelopen jaren is de overheid begonnen met grote investeringen in wegenbouw en openbaar vervoer. Maar ook in de uitbreiding van regionale luchthavens en in waterbeheer en waterzuiveringwerken, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, worden investeringsplannen gerealiseerd. Zo is het aantal aanbestedingen voor 2007 al opgelopen tot 50 miljard euro die voor een groot deel bestemd zijn voor het onderhoud, vernieuwingen en verbetering van de infrastructuur!

Garantielabel InfraTech Ahoy Rotterdam
Het professionele organisatieteam van Ahoy Rotterdam, de organisator van succesvolle gww-beurs InfraTech in Nederland, en Flanders Expo staan borg voor het kwaliteitslabel dat InfraTech Belgium zal uitstralen. Mede dankzij de ruggesteun van Ahoy, een intensieve marktkennis van de sector en een niet te versmaden organisatie zal InfraTech Belgium in geen tijd uitgroeien tot dé enige nationale vakbeurs voor grond-, water-, wegenbouw en de verkeersindustrie.

Profiel exposanten
Een waaier aan exposanten gaande van toeleveranciers van materialen en machines tot aannemers en studiebureaus. Hieronder een greep uit ons exposantenaanbod:
• Bouw algemeen: producenten en verdelers van bouwmachines en bouwmaterialen, betonconstructie, grondwerken, bodemonderzoek,
• Wegenbouw: wegenbouwwerken, bruggenbouw, tunnelbouw, bestratingen, rioleringswerken,
• Waterbouw: baggerwerken, installaties voor waterzuivering, waterdichtingswerken en waterdichtingsproducten, onderwaterwerken, waterbouwkundige werken, havenwerken,
• Spoorwegbouw: spoorwegwerken, fabrikanten spoorwegmateriaal,
• Boringen: borings- en sonderingswerken, horizontale boringen en putboringen,
• Verkeersindustrie (signalisatie, mobiliteit en verkeerssystemen): verkeerssignalisatie, weg- en werfsignalisatie, gebouwensignalisatie, verkeerstekens langs verbindingswegen,
• Energie: energievoorziening, hernieuwbare energie, energiebesparing en -recuperatie,
• Leveranciers van pompen en compressoren, transmissieonderdelen, kranen en heftoestellen, kabels, leidingen en buizen, pijpleidingsystemen, leidingnetwerken,
• Aannemers, studiebureaus bouw en architectenbureaus

Bezoekersdoelgroep
• toonaangevende specialisten: wetenschappers, ingenieurs, consultants
• opdrachtgevers van infrastructurele werken uit de privésector
• nationale beslissers en uitvoerders die betrokken zijn bij het beleid, investeringen, engineering, onderhoud en ontwerp in de grond- weg-, waterbouw en verkeersindustrie
• beleidsmakers: decision makers en influentials op nationaal, provinciaal, gewestelijk en lokaal niveau

BLIKVANGERS

Het innovatietraject
Alle ondernemingen die een innovatief product, systeem of dienst op de markt gebracht hebben, kunnen een dossier indienen. De vakjury beloont de beste inzendingen met het speciale InfraTech Belgium logo. De selectie van primeurs wordt gebundeld in het innovatietraject en een winnaar wordt bekroond door de “InfraTech Belgium innovation Award”.

The Meeting Room
Specialisten geven een stand van zaken over zeer actuele en gespecialiseerde thema’s voor een select publiek.

Seminaries: kwalitatief programma in opbouw
Vooraanstaande beroepsfederaties en opleidingsorganisatoren organiseren een aantal seminaries waarin de nieuwste trends en ontwikkelingen worden belicht die van belang zijn voor de toekomst van onze ondernemers. Momenteel zijn er reeds contacten met toonaangevende federaties zoals de Bouwunie en Confederatie Bouw om een breed spectrum van onderwerpen aan te kaarten op de beurs. Meer informatie over de concrete invulling kan u binnenkort terugvinden op de site www.infratechbelgium.be.

Get together
Exposanten kunnen kennismaken met hun collega-exposanten tijdens een informele drink op donderdag 14 februari na sluitingsuur van de beurs. De ideale manier om zaken en plezier te combineren!

ACTUELE PROJECTEN IN DE KIJKER

Unieke samenwerking met Vlaamse overheid
Voorstelling missing links

Tijdens InfraTech zal het agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid een aantal missing links presenteren. Missing links zijn de ontbrekende of zwakke schakels in de verschillende verkeersnetwerken in Vlaanderen. Het gaat om werken die de capaciteit van het wegennet ten goede komen en het gemak van de weggebruiker verhogen. Het zijn bijgevolg strategische projecten in de optimalisatie van de verschillende verkeersnetwerken voor personen- en voor goederenvervoer (auto, vrachtwagen, trein, bus, tram, schip, fiets).
De komende jaren pakt de Vlaamse overheid 25 missing links en knelpunten op onze Belgische wegen aan. Die 25 uitdagingen staan vermeld in het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen. Tegen 2009 hoopt de overheid 1/3 van het programma te hebben uitgevoerd.

Op initiatief van Kris Peeters, de voormalige Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, werden enkele geïntegreerde totale studieopdrachten voor het realiseren van een aantal missing links opgestart. Het gaat concreet over de projectstudies ter realisatie van:
- de Noord-Zuid verbinding te Houthalen-Helchteren
- de Kempense Noord-Zuid verbinding
- de verbinding in het hoofwegennet tussen de N49 te Westkapelle Knokke en de N31 te Brugge, ook bekend als de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge
- vervolledigen van de zuidelijke tak van de R4 te Gent en Merelbeke
- noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem
- N60 - ring om Ronse

De bovenstaande projecten zijn speciaal uitgekozen, omdat ze reeds voor de nabije toekomst zijn gepland. De studiebureaus aan wie de opdrachten toegekend zijn, geven standhouders en bezoekers de mogelijkheid om informatie in te winnen en allerhande vragen te stellen over deze projecten.

Missing Links en PPS
Ook voor de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur is de bezoeker bij InfraTech Belgium aan het juiste adres. Eén van de actuele onderwerpen die belicht wordt, is publiek-private samenwerking (PPS) bij de missing link projecten. Door het investeringsritme in openbare werken met behulp van private financiering op te drijven, kunnen een aantal missing links versneld worden weggewerkt.

Via-invest is de Speciale Projectvennootschap (SPV) die wordt opgericht met als doel het realiseren en faciliteren van PPS-projecten in het domein van openbare werken in opdracht van het Vlaamse Gewest. Het is een vennootschap met een beginkapitaal van € 5.000.000 waarin de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor 51% en het Vlaamse Gewest voor 49% participeren. Op die manier wordt het constructierisico in hoofdzaak overgedragen aan de SPV.

De SPV zal belast worden met het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de infrastructuur. De projectvennootschap zal hiertoe op zijn beurt aan private partners projecten toevertrouwen. De investeerders kunnen aanspraak maken op een periodieke vergoeding die echter pas betaald dient te worden op het moment dat de infrastructuur (of een deel ervan) in gebruik kan worden genomen.

PRAKTISCHE INFO

Data:   van 12 tot 15 februari 2008

Openingsuren: 10u00 tot 18u00
Donderdag 14/02 nocturne tot 20u00
Vrijdag 15/02: 10u00 tot 17u00

Toegangsprijs: Gratis mits registratie
10 € aan de kassa
InfraTech richt zich enkel tot professionelen uit de branche

Bezoekersinfo: 09/241.92.11

E-mail:  infratech@flandersexpo.be

www.infratechbelgium.be