Communicatie software Groen, Grond en Infra

Sanering voormalig Gepo terrein Uithoorn

Publicatiedatum: 27-04-2008 16:31
In opdracht van projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed BV uit Hoorn is BK Grondlogistiek bv risicodragend betrokken bij de bodemsanering op de voormalige bedrijfslocatie van Gepo Vleeswaren bv in Uithoorn.
Dit project wordt in samenwerking met Aannemingsbedrijf Transverko BV uit Rijswijk uitgevoerd. Voor het bouwrijp maken van het terrein, met een grootte van twee hectaren, komt 30.000 ton verontreinigde grond vrij. De kunst van BK Grondlogistiek bv is dat zij hier, binnen de geldende wet en regelgeving, de meest (kosten) efficiënte afzetmogelijkheden voor realiseren.
www.bkgrondlogistiek.nl