Communicatie software Groen, Grond en Infra

Van Dorresteijn behaalt ISO-9001 , VCA** en BRL 9335

Publicatiedatum: 22-08-2008 12:09
Deze zomermaanden komt het Soesterse bedrijf Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. met heuglijk en opmerkelijk nieuws. Het bedrijf heeft aangetoond te voldoen aan de normen van de ISO-9001 , VCA** en BRL 9335.
Naast de behaalde certificering is door de gemeente Soest een nieuwe Wm- en Wvo vergunning afgegeven voor de bedrijfslocatie aan de Zuidergracht 56 te Soest. De activiteiten die op de bedrijfslocatie plaatsvinden, zoals de inname van afvalstoffen, groencompostering en grondbankactiviteiten worden conform de voorschriften van de nieuwe milieuvergunning uitgevoerd. Met het behalen van de certificaten en de nieuwe milieuvergunning is een basis voor de toekomst gelegd.

Inmiddels is de vierde generatie van het familiebedrijf, dhr. Wilko van Dorresteijn, werkzaam als bedrijfsleider binnen het bedrijf. Zijn komst heeft er toe geleid dat de certificeringen in een versneld tempo zijn opgezet. Wilko die enkele jaren werkzaam is geweest bij een milieuadviesbureau, zag de nut en noodzaak in van op het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en een kleinschalige gecertificeerde grondbank. Om in de toekomst als hoofdaannemer werken aan te nemen was Van Dorresteijn genoodzaakt om VCA* uit te breiden naar VCA**.

Dat de certificering in een korte periode succesvol ingevoerd in het bedrijfsproces, is voornamelijk te danken aan het gemotiveerde kantoorpersoneel.  Die heeft de afgelopen maanden een tandje harder moeten lopen om het allemaal voor mekaar te krijgen.

Alle handelingen met grond zijn tegenwoordig aan zeer strenge milieuregels gebonden. Het verwijderen van de grond, het vervoer, het beoordelen van de kwaliteit, de opslag, overslag en verkoop van grond is een specialistische tak van bedrijf geworden, die door slechts een beperkt aantal partijen mag worden uitgevoerd. Eén van die partijen is Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.

www.vandorresteijnbv.nl