Communicatie software Groen, Grond en Infra

Kosten machines in Cumelasector flink gestegen in 2008

Publicatiedatum: 06-02-2009 14:33
De machine- en brandstofkosten op cumelabedrijven zijn afgelopen jaar fors gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie CUMELA Nederland. De gemiddelde vervangingswaarde van nieuwe machines is gestegen met 7%.
Belangrijke kostenposten op cumelabedrijven zijn machinekosten en arbeidskosten. Deze factoren bepalen grotendeels het bedrijfsresultaat.

Machines duurder
Uit informatie van meerdere machine-importeurs blijkt dat de vervangingswaarde van nieuwe machines in 2008 gestegen is met gemiddeld 7%. De machine-industrie verklaart de gestegen prijzen door hogere kosten voor de volgende componenten: staal, hydrauliek en banden. Daarnaast zijn de kosten voor energie en arbeid gestegen.

Brandstof fors duurder in 2008
De huidige gasolieprijs ligt beneden het niveau van begin vorig jaar. Op basis van gegevens van diverse brandstofproducenten is te zien dat de gemiddelde gasolieprijs in 2008 22% hoger is dan in 2007. In 2007 bedroeg deze 74,23 cent per liter. In 2008 is deze gestegen naar 90,54 cent per liter. De toename deed zich met name voor in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van het jaar trad een daling op. Een gedeelte van de stijging, namelijk 2%, is te verklaren door de accijnsverhoging van 3 cent per liter gasolie die in juli 2008 plaatsvond.
CUMELA Nederland schat in dat de cumelasector voor zover mogelijk het afgelopen jaar rekening heeft gehouden met de gestegen brandstofprijzen. Helaas is dat niet altijd gelukt.
Het is lastig te voorspellen hoe de gasolieprijs zich in 2009 zal gaan ontwikkelen. Gezien de huidige economische situatie is het niet te verwachten dat er wederom een forse stijging zal plaats vinden dit jaar. CUMELA Nederland verwacht een stabieler verloop van de gasolieprijs dit jaar.

Kostenstijging arbeid
De brutolonen zijn per 1 januari 2009 gestegen met 1%. Aangezien de onderhandelingen over een nieuwe CAO-LEO (Collectieve Arbeidsovereenkomst Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen) momenteel plaatsvinden is nog geen inschatting te maken hoeveel de gemiddelde kostenstijging  voor arbeid in 2009 bedraagt t.o.v. 2008.
In de periode 2006-2008 zijn de loonkosten met 3 tot 5% gestegen afhankelijk van het soort contract.

www.cumela.nl