Communicatie software Groen, Grond en Infra

De 2e MTS Grondzuigwagen in Nederland!

Publicatiedatum: 11-09-2003 17:49
Geen storingen meer als gevolg van ondergrondse kabel- en leidingbreuken, bij graafwerkzaamheden waar het risico bestaat dat leidingen en kabels geraakt worden.

Onder het motto Zuigen is sneller, veiliger en schoner dan graven, heeft de fa K.A. van Daalen uit Pijnacker een grondzuigwagen aangeschaft.

De MTS Grondzuigwagen is voor veel verschillende werkzaamheden met uiteenlopende doeleinden in te zetten. Bijvoorbeeld bij het opsporen van storingen omdat er dan meestal geen kabel- en leidinggegevens beschikbaar zijn, is zuigen de veiligste oplossing. Omdat de MTS Grondzuigwagen zelf zuigt en opslaat, is deze ideaal om te worden ingezet op drukke plaatsen in de bebouwde kom. De wagen heeft relatief weinig ruimte nodig en daardoor blijft de ruimtelijke overlast tot een minimum beperkt.
Overige voorbeelden waarbij de zuigwagen ideaal is om in te zetten zijn:
Huisaansluitingen
In- en uittredegaten bij horizontaal boringen
Grondwerken bij bijvoorbeeld benzinestations
Graafwerken bij kabels en leidingen in de stad
Reinigen van verstopte straatkolken
Diverse plants in het Botlekgebied
Grindlaag opzuigen bij bijvoorbeeld platdaksanering
Woningsanering bijvoorbeeld losse deklagen opzuigen
Keldersanering en kelderbouw!
Boomsanering; blootleggen wortels


Bedrijfslogo

Klik hier voor meer informatie over de grondzuigmachine.