Communicatie software Groen, Grond en Infra

BK Groep baggert gezamenlijk Noordhollandsch kanaal uit

Publicatiedatum: 21-01-2010 10:05
Sinds 2009 werkt de BK Groep aan de uitbaggering van het Noordhollandsch Kanaal. De BK Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van de vrijgekomen baggerspecie, die deels vervuild is. Vanwege de schaal en complexiteit van het project zijn diverse disciplines van de BK Groep actief betrokken: BK Grondlogistiek, BK Baggermanagement, BK Ingenieurs en BK Ruimte & Milieu.
BK Grondlogistiek BK Grondlogistiek

De provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven tot de baggerwerkzaamheden. De uitdieping van het Noordhollandsch kanaal komt niet alleen de bevaarbaarheid ten goede, maar verbetert ook de waterkwaliteit. Naast deze doelstellingen is het voor de drie opdrachtgevers ook belangrijk dat de baggerspecie op een verantwoorde manier wordt verwerkt.

Bij het uitbaggeren komt in totaal zo’n 220.000 kubieke meter specie vrij, waarvan ongeveer de helft vervuild is. De vervuilde baggerspecie is afgevoerd naar depots. De schone baggerspecie wordt gedeeltelijk gebruikt om oevers en aanliggende terreinen op te hogen. Door de baggerspecie op aangrenzend terrein te gebruiken wordt de overlast door baggertransport zo veel mogelijk beperkt. Het materiaal behoeft hierdoor niet laagwaardig in baggerspeciedepot gestort te worden, maar kan nuttig ingezet worden. Dankzij het nieuwe Besluit bodemkwaliteit zijn er meer mogelijkheden om de baggerspecie nuttig toe te kunnen passen.

Nabij Spijkerboor aan de rand van de Beemster wordt het materiaal uit het Noordhollands-kanaal uit het gedeelte van de Beemsterringvaart toegepast ter verbetering van de bodemgesteldheid van het perceel van boer Hartog. Het bezonken slib in dit gedeelte van het noordhollands kanaal is gedeeltelijk uitgespoeld uit de grond van de beemsterpolder en naar de ringvaart gepompt en aldaar bezonken. Het materiaal wordt opgezogen en weer verspreid in de beemsterpolder. Het vruchtbare schone baggerslib zorgt ervoor dat 3 seizoenen geen kunstmest gebruikt behoeft te worden op de opgehoogde percelen. De verwachting is dat na indroging het gehele perceel circa 30 cm verhoogd is.

www.bkgrondlogistiek.nl

BK Groep uit Velserbroek baggeren gezamenlijk het Noordhollandsch kanaal uitBK Groep uit Velserbroek baggeren gezamenlijk het Noordhollandsch kanaal uit