Communicatie software Groen, Grond en Infra

De geschiedenis herhaalt zich niet: Entreeding.com

Publicatiedatum: 04-02-2010 11:10
Tien jaar geleden zijn we gestart met een idee. Velen keken met twijfel en verbazing naar de ambities van de Limburgse ondernemer. Het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst. Volg ons de komende weken in de nieuwsbrief!

De industriële revolutie, in feite een geleidelijk proces, vond in Nederland plaats gedurende de tweede helft van de 19e eeuw, wat bijna vijftig jaar later was dan in België (1799) en honderd jaar later dan in Groot-Brittannië. In dat laatste land vonden vanaf 1750 een aantal ontwikkelingen plaats die leidden tot een massale uitbreiding van de fabrieksmatige productie. Nederland liep daarbij dus erg achter. Toch is de industrialisatie ook in Nederland uiteindelijk op gang gekomen.

Entreeding.com is de eerste en tot nu toe de enige organisatie die vraag en aanbod binnen de grond-, weg- en waterbouw digitaal bij elkaar brengt. Een Nederlandse vinding, een Nederlands bedrijf. Zo waren wij ambachtslieden jaren geleden zeer terughoudend over het gebruik van de mobile telefoon. Inmiddels kunnen wij deze vorm van communicatie niet meer wegdenken. Het gebruik van internet maakt een enorme vlucht. Zaken doen via de digitale snelweg zal heel snel gemeengoed zijn in de GWW-branche.

Als onze grootouders niet nagedacht hadden over mogelijkheden het werk in de landbouw eenvoudiger te maken, zouden wij nu wellicht nog steeds uitsluitend met een schop werken…..

Wordt vervolgt…

www.entreeding.com

Van paard en wagen naar moderne kippervrachtauto...Van paard en wagen naar moderne kippervrachtauto...