Communicatie software Groen, Grond en Infra

Specialisten in groen, grond en infra wederom op de TKD

Publicatiedatum: 05-05-2010 08:40
CUMELA Nederland, de brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infra, neemt in 2010 weer deel aan de TKD om leden en potentiële leden te ontmoeten en om voorlichting geven over de cumelasector. U vindt CUMELA Nederland in het paviljoen op stand U.
Cumela op TKDCumela op TKD

CUMELA Nederland zal tijdens de TKD op de vroege vrijdagmorgen een workshopontbijt verzorgen voor een belangrijk deel van de bijna 1.900 lidbedrijven. Tijdens deze bijeenkomst zal CUMELA haar leden informeren over duurzaamheid: over duurzaam inkopen door opdrachtgevers. En in dat verband over de ontwikkelingen van Tier-3 via Tier-3B naar Tier-4 en uiteindelijk Tier-6 motoren. CUMELA belicht de consequenties en kansen voor lidbedrijven in de GWW. Op vrijdagmiddag is er een ledenbijeenkomst over het onderwerp Biomassa. Daar zal vooral worden ingegaan op het ontstaan, verwerken en optimaal benutten van biomassa uit o.a. snoeihout, groenafval, gras, mest en sloophout. Niet op één aspect maar op de gehele keten. Daarnaast is er aandacht voor techniek, gekoppeld aan het bekijken van machines die op de TKD tentoongesteld staan.

Sinds twee jaar is CUMELA Nederland partner van de organisatoren Bouwend Nederland en BMWT. CUMELA vertegenwoordigt via haar bijna 1.900 leden een substantieel deel van de complete Nederlandse materieelvloot. Van het totaal van 4.500 mobiele graafmachines in Nederland, zijn er 3.300 van cumelabedrijven. De cumelasector tekent ook voor ruim 3.100 rupsgraafmachines (4.000), bijna 3.000 minigravers (9.700), 200 gelede dumpers (275) en 2.100 wielladers. De getallen tussen haakjes betreffen de totale Nederlands vloot van de betreffende materieelsoort.

In de cumelasector zijn weliswaar 900 agrarische loonbedrijven actief in zaaien, maaien, oogsten of bemesten en de sector telt 12.000 tractoren maar die worden ook ingezet voor bijvoorbeeld grondtransport of als werktuigdragers voor het maaien van bermen of bij aanleg en onderhoud van openbaar groen. Bijna 1400 van de lidbedrijven zijn actief in grondverzet, bouwrijp maken, infrawerkzaamheden, bestrating, sloopwerk en recycling. De gehele cumelasector ontwikkelt zich naar 3.500 bedrijven.

CUMELA Nederland is een actieve brancheorganisatie. Gericht op het adviseren en begeleiden van ondernemers, algemeen of individueel. CUMELA ontwikkelt en voert beleid op gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, milieu en duurzaamheid, CUMELA informeert de sector, helpt ondernemers ondernemen en biedt bedrijven bijvoorbeeld op de sector toegespitste verzekeringen op gebied van mensen, middelen en machines. Bij de organisatie werken 60 mensen, het merendeel in het kantoor in Nijkerk.

www.cumela.nl

Enkele van de meer dan 100 leden van CUMELA Nederland tijdens een locatiebezoek in Lekkerkerk waar collega Coremans uit Breda sprak over het werken met 3D-GPS-systemenEnkele van de meer dan 100 leden van CUMELA Nederland tijdens een locatiebezoek in Lekkerkerk waar collega Coremans uit Breda sprak over het werken met 3D-GPS-systemen