Communicatie software Groen, Grond en Infra

CUMELA wil typegoedkeuring van landbouwvoertuigen

Publicatiedatum: 21-10-2010 08:40
In het rapport Verkeersongevallen met (land-)bouwvoertuigen concludeert de Onderzoeksraad dat de verkeersveiligheid van tractoren en zelfrijdend werkmaterieel in 20 jaar niet is verbeterd.

Na analyse van diverse verkeersongevallen constateert de Onderzoeksraad dat voertuigen onvoldoende veilig zijn en dat de bestuurder geen rijbewijs nodig. De Onderzoeksraad pleit voor verbetering van de voertuigveiligheid door een toelatingskeuring voor de openbare weg en de invoering van een T-rijbewijs voor de bestuurders.

CUMELA Nederland pleit al meer dan 15 jaar voor verbetering van de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen. Door de technische ontwikkelingen van de voertuigen, die groter en sneller zijn geworden, zijn meer eisen aan voertuig en bestuurder noodzakelijk. Invoering van een trekkerrijbewijs, verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u en registratie van de snellere landbouwvoertuigen is ons inziens al lang noodzakelijk. De wetgeving voor deze voertuigen in Nederland blijft achter bij deze ontwikkelingen. Voor landbouwvoertuigen kunnen Europese lidstaten nog steeds een eigen beleid voeren, vanwege het ontbreken van harmonisering van regelgeving op dit terrein. Teleurstellend is dat de Nederlandse overheid nog steeds onvoldoende onderkent, dat de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen verbeterd moet worden. De resultaten van de Onderzoeksraad ondersteunen bevestigen in grote lijnen onze visie.

CUMELA Nederland pleit voor invoering van een typegoedkeuring van tractoren en werkmaterieel voor op de weg. Hierdoor is er controle of de voertuigen voldoen aan de eisen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Nu kunnen ongekentekende voertuigen zonder toelating op de weg. Voor de bestuurder is het dan ook niet altijd na te gaan of een voertuig aan de verkeerseisen voldoet. In dit kader is een Europese harmonisering van typegoedkeuring van landbouwvoertuigen en werkmaterieel zeer gewenst. Inmiddels worden hier in Brussel de eerste stappen toe gezet en CUMELA Nederland juicht dit van harte toe. Wij hopen dat ook dat de nieuwe ministerie van Infrastructuur hier actief aan wil meewerken.

Bij de invoering van een APK-keuring heeft CUMELA Nederland haar twijfels. Voertuigen worden nu al worden gekeurd in verband met de arbowetgeving en veiligheidscertificering van ondernemingen. Belangrijker is dat de voertuigen af-fabriek veilig zijn geconstrueerd.

CUMELA Nederland is blij dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat het T-rijbewijs voor bestuurders van tractoren en werkmaterieel vanaf 16 jaar wil gaan invoeren. Net als bij de voertuigen ontbreekt een Europees geharmoniseerd trekkerrijbewijs. Belangrijk bij deze nationale trekkerrijbewijzen dat deze over en weer in de buurlanden erkend worden. Deze aanbeveling van de Onderzoeksraad is al ter hand genomen.

CUMELA Nederland is verbaasd over de constatering van de Onderzoeksraad dat er met tractoren en werkmaterieel onnodig over de openbare weg wordt gereden. Tractoren en mobiele werktuigen worden voor het uitvoeren van werkzaamheden ingezet. Uit het voorbeeld in het rapport dat een Unimog op de openbare weg, zonder werkzaamheden uit te voeren, mag niet de conclusie worden getrokken dat er dan geen rekening wordt gehouden met andere verkeersdeelnemers. Wij herkennen ons niet in dit beeld en vragen ons af waar dat op is gebaseerd. 

CUMELA Nederland hoopt dat de het rapport van de Onderzoeksraad een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid van tractoren en werkmaterieel op de openbare weg. Daartoe dienen overheid, fabrikanten, gebruikers en maatschappelijke organisaties samen te werken. CUMELA Nederland wil daar graag aan bijdragen.

www.cumela.nl