Communicatie software Groen, Grond en Infra

CUMELA promoot veiligheid met de sticker 'Zie je mij, zie ik jou'

Publicatiedatum: 31-12-2010 10:05
Nog te vaak gebeuren er op de weg, in het veld en op de bouwplaats ongevallen met mobiel werkmaterieel, tractoren en trucks omdat weggebruikers en bestuurders elkaar niet goed hebben gezien.
Zichtbaar veiliger !Zichtbaar veiliger !

Brancheorganisatie CUMELA Nederland vraagt bij leden en hun medewerkers aandacht voor deze problematiek en ondersteunt dat met de opvallende sticker 'Zie je mij, zie ik jou' die op de machine geplakt wordt. Met de bedoeling om weggebruikers ervoor te waarschuwen dat ze zich 'zichtbaar' moeten opstellen.

Jaarlijks vallen er nogal wat slachtoffers in het verkeer en op (land)bouwlocaties waarbij tractoren, mobiele werktuigen en oogstmachines betrokken zijn. De Onderzoeksraad voor de veiligheid - van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven - onderzocht een aantal ongevallen met werkmaterieel en komt tot de conclusie dat beperkt zicht een belangrijke oorzaak is. Beperkt zicht vanwege hinder door gieken, laderframes, aanbouwdelen, door onvoldoende zicht via spiegels en door de dode hoek.

Zoek oogcontact!
Chris van Dijk, machinist op een Cat M315C mobiele graafmachine bij VolkerWessels-dochter KWS Infra deelt de angst om iemand aan te rijden in het verkeer of op de werkplek. Extra spiegels en een camera met beeldscherm in de cabine nemen volgens hem het gevaar niet weg. Daarom informeert hij collega's over hoe ze tijdens werkzaamheden het best een machine kunnen passeren. 'Ze weten gewoonweg niet hoe weinig je ziet vanuit de cabine!' Zijn advies:  'zoek oogcontact met de machinist of chauffeur en passeer de machine aan de cabinezijde. Dan heb je de grootste kans op contact. Daarom kwam hij met het idee om een sticker te maken met een eenvoudige boodschap: 'Zie je mij, zie ik jou'. Daarmee attendeer je ook weggebruikers en omstanders  erop dat ze oogcontact moeten zoeken met de chauffeur of machinist. Chris van Dijk's idee voor de sticker werd - met nog drie andere ideeën - uit zestig inzendingen voor de VolkerWessels veiligheidsprijs uitgekozen. Breed gedragen veiligheid staat bij VolkerWessels hoog op de agenda en de onderneming probeert van de werkvloer tot in de top om veilig en gezond werken te bevorderen. Voor de sticker 'Zie je mij, zie ik jou' betekent het dat die in een grote oplage gedrukt is en dat alle graafmachines, wielladers,hijskranen, walsen, tractoren en pijpenleggers maar ook heftrucks en vrachtwagens zijn beplakt.

Goed voorbeeld doet volgen
Ook de cumelasector heeft actieve aandacht voor veiligheid en voert het als beleidsspeerpunt. Daarom vinden CUMELA Nederland het initiatief van VolkerWessels té mooi om het uitsluitend binnen deze onderneming te laten. De communicatiekracht van de sticker is namelijk goed en voorbijgangers zullen snel begrijpen dat een bestuurder of machinist graag rekening houdt met passanten. CUMELA Nederland heeft daarom - met toestemming van VolkerWessels - besloten om de sticker voor de cumelasector te 'adopteren' en te promoten. Concreet betekent het dat de  stickers door de brancheorganisatie op allerlei manieren worden gedistribueerd aan leden, potentiële leden en bedrijven die met ondernemers uit de sector samenwerken. Zodoende wordt 'Zie je mij, zie ik jou' een breder gedragen initiatief waarmee ondernemers en hun medewerkers zichtbaar maken dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen omdat verkeersveiligheid en gezondheid voor hen heel belangrijk zijn. Inmiddels heeft ook Caterpillar-importeur Pon Equipment besloten om eind januari / begin februari de sticker aan de lezers van het Cat-magazine te gaan verspreiden.

Leden van CUMELA Nederland ontvangen tijdens de komende regionale en landelijke vergaderingen en bijeenkomsten (studieclubs / jongerendagen) een pakket van tien stickers: vijf grote en vijf kleine. Bedrijven kunnen de stickers ook (bij)bestellen bij de organisatie tegen betaling van de verzendkosten. CUMELA Nederland zorgt bovendien voor informatiemateriaal voor leden en hun medewerkers in de vorm van een zgn. toolbox en er is een 'plakinstructie' bedacht die ervoor moet zorgen dat de sticker op de goede plaats op de machine komt. Bij een graafmachine ligt 'rechtsachter' voor de hand, voor wielladers kan het de achterzijde zijn. In elk geval: plak geen stickers op de ramen want dan beperk je het zicht nog meer.

Grondig en gedreven
CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infra. Zij vormen een sector die zich ontwikkelt naar ruim 3.000 cumelabedrijven met 30.000 medewerkers en een omzet van 3,9 miljard euro. Cumelabedrijven zijn met mobiel materieel en vakkundige medewerkers actief in, op en met grond: in agrarisch loonwerk, meststoffendistributie, cultuurtechniek, grondwerk voor de infrastructuur en combinaties daarvan. Gemeenschappelijke kenmerken van de ondernemingen zijn: professioneel, innovatief en deskundig.
CUMELA Nederland ondersteunt hen met uitgebreide dienstverlening in de vorm van algemene belangenbehartiging, op maat gesneden ondernemersadviezen, actieve begeleiding bij bedrijfsprocessen, branchegerichte verzekeringen en actieve voorlichting, o.a. via maandvakblad Grondig voor leden en betrokkenen.In 2011 viert CUMELA Nederland haar 75-jarig jubileum.

www.cumela.nl

CUMELA Nederland promoot (verkeers)veiligheid met de sticker 'Zie je mij, zie ik jou'CUMELA Nederland promoot (verkeers)veiligheid met de sticker 'Zie je mij, zie ik jou'

Dowenload de ‘Zie je mij, zie ik jou’-sticker