Communicatie software Groen, Grond en Infra

CAO LEO: 1,5 procent loonstijging per jaar

Publicatiedatum: 27-01-2011 10:30
Werknemers in de Cumelasector gaan drie procent meer verdienen in een periode van twee jaar. Dat is het resultaat van de gisteren afgesloten cao-onderhandelingen tussen CUMELA Nederland en de vakbonden.
CAO LEOCAO LEO

De verhoging wordt bereikt in drie stappen. Per 1 februari 2011 krijgen de werknemers een loonsverhoging van 1,25 procent, op 1 juli gevolgd door 1 procent en tenslotte 0,75 procent per 1 januari 2012.

Naast afspraken over een verhoging van de salarissen zijn er een aantal aanvullende af-spraken gemaakt. De belangrijkste daarvan zijn dat de kostenvergoedingen zullen stijgen met 1,25 procent per 1 februari 2011 en 1,75 procent per 2012. Een belangrijke aanpassing betreft ook de regeling voor vergoeding van cursussen. Niet langer zullen de cursussen zelf worden gesubsidieerd, maar komt er een regeling voor het projectmatig stimuleren van be-paalde opleidingen. Het in stand houden van het oude systeem zou leiden tot forse premie-verhogingen en daar hadden werknemers en werkgevers geen behoefte aan.

CUMELA Nederland is blij dat na bijna een jaar onderhandelen eindelijk een nieuw cao-akkoord bereikt is. Hoewel de economische situatie moeilijk is, blijft met deze cao de kosten-stijging beperkt en in overeenstemming met andere sectoren. Bewust is gekozen voor een aanpassing in twee stappen om ondernemers gelegenheid te geven om dit op tijd aan te kunnen passen in hun tarieven. Voor ondernemers betekent dit een beperkte stijging van de salariskosten met ruim 1,6 procent voor het jaar 2011. Voor de werknemers betekenen de afspraken dat hun salaris in de pas blijft lopen met andere sectoren zoals de bouw en het transport.

De onderhandelingen hebben lang stil gelegen door onenigheid over de werkingssfeer van de cao bouw en cao-LEO. CUMELA Nederland heeft daarop besloten bezwaar aan te tekenen tegen de cao-Bouw wat in december gehonoreerd is door de minister van Sociale Zaken.  De Minister heeft een oplossing geboden voor het jaar 2011 en dat was voor CUMELA Nederland reden om te kiezen voor een cao met een einddatum van 31 december 2011. Hoewel de loonafspraken doorlopen tot 1 april 2012. Een aangepaste werkingssfeer kan dan zowel in de cao Bouw als in de cao LEO met ingang van 2012 worden geïmplementeerd.

Beide partijen zullen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan de achterban. De verwachting is dat binnen drie weken bekend is of werkgevers en werkne-mers instemmen met het bereikte resultaat.

Grondig en gedreven
CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infra. De-ze bedrijven vormen een sector die zich ontwikkelt naar ruim 3.000 cumelabedrijven met 30.000 medewerkers en een omzet van 3,9 miljard euro. Cumelabedrijven zijn met mobiel materieel en vakkundige medewerkers actief in, op en met grond: in agrarisch loonwerk, meststoffendistributie, cultuurtechniek, grondwerk voor de infrastructuur en combinaties daarvan. Gemeenschappelijke kenmerken van de ondernemingen zijn: professioneel, inno-vatief en deskundig. CUMELA Nederland ondersteunt hen met uitgebreide dienstverlening in de vorm van algemene belangenbehartiging, op maat gesneden ondernemersadviezen, ac-tieve begeleiding bij bedrijfsprocessen, branchegerichte verzekeringen en adequate voorlich-ting, o.a. via sectorvakblad Grondig.

www.cumela.nl

CAO LEO: 1,5 procent loonstijging per jaar Cumela sectorCAO LEO: 1,5 procent loonstijging per jaar Cumela sector