Communicatie software Groen, Grond en Infra

Afvalwijzer – meer recyclen, minder CO2

Publicatiedatum: 01-02-2011 08:35
Bedrijven en organisaties laten nog te veel kansen liggen om met afval hun duurzaamheidscore te verhogen. De Afvalwijzer biedt daarvoor nu een snelle en handige hulp. Het geeft gratis en anoniem inzicht in hoeveel meer CO2-winst er nog met afval te behalen is.
Shanks NederlandShanks Nederland

Op www.afvalwijzer.nl kan elk type organisatie opgeven hoeveel afval zij produceert. Met de gegevens rekent de scan direct uit hoeveel CO2-uitstoot kan worden bespaard. Tegelijkertijd geeft het aan hoeveel grondstoffen er door recycling in kringloop blijven. Daarmee wordt bedrijfsrelevante informatie gegeven over twee belangrijke milieuthema’s: klimaat en grondstoffen.
Het initiatief voor de Afvalwijzer komt van Shanks Nederland, toonaangevend specialist in afvalbeheer gericht op recycling. Het onafhankelijke adviesbureau Royal Haskoning verzorgde de onderbouwing van de scan.
 
Uniek aan de afvalwijzer is dat het de CO2-winst op twee manieren weergeeft. De winst zoals die wordt behaald door het gemiddelde van de Nederlandse markt en de winst zoals die door processen van Shanks wordt gerealiseerd. Daarnaast biedt de Afvalwijzer inzicht in hoeveel CO2-uitstoot te vermijden is door meer afval te scheiden en door te kiezen voor een milieuverantwoorde verwerking van afval. Bedrijven en organisaties kunnen met de Afvalwijzer daardoor zelf bepalen hoe zij het eigen afvalbeheer willen verduurzamen.
 
De CO2-uitstoot van een organisatie – de zogeheten CO2-voetafdruk - is een indicator voor de duurzaamheid van organisaties. Afvalwijzer geeft antwoord op de vraag hoeveel reductie gerealiseerd kan worden door te kiezen voor het juiste afvalbedrijf én door zelf meer afval te scheiden. Voor zeven verschillende afvalstromen, waaronder bedrijfsafval, papier en karton en bouw- en sloopafval, geeft de Afvalwijzer de te realiseren winst aan.
 
Shanks is een van de grootste onafhankelijke afvalinzamelaars van Europa. Het bedrijf onderscheidt zich door klantgerichtheid en verantwoorde inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen. In Nederland heeft Shanks negen zelfstandig opererende dochterondernemingen in drie divisies. In 2009 werd door deze bedrijven ruim 86% van de ingezamelde afvalstoffen en reststoffen gerecycled of nuttig hergebruikt. Dit percentage is het hoogste van de grote afvalbedrijven in Nederland.
Shanks biedt haar klanten een totaalpakket aan milieugerelateerde activiteiten; van de inzameling tot en met het hergebruik van afvalstoffen, industriële reiniging en eindverwerking van afvalstoffen.

www.afvalwijzer.nl
www.smink-groep.nl

Nieuwe internettool adviseert over verduurzamen afvalbeheerNieuwe internettool adviseert over verduurzamen afvalbeheer