Communicatie software Groen, Grond en Infra

Diesel of diesel

Publicatiedatum: 24-11-2003 20:42
Branchevereniging Cumela zwengelt de discussie over dieselolie vs. rode diesel en huisbrandolie opnieuw aan

Dit gebeurt na een eigen onderzoek naar de kwaliteit van de diverse soorten dieselolie waaruit blijkt dat blanke diesel wel aan de normen voldoet maar dat er voor rode (off-road) dieselolie nauwelijks eisen gespecificeerd zijn. In Nederland wordt namelijk gasolie als basis voor de brandstof gebruikt terwijl in andere landen dieselolie gebruikt wordt en dat maakt het verschil.

Cumela adviseert zijn lidbedrijven (loonwerkers) om bij hun brandstofleveranciers te vragen om olie met de minimale EN590 kwaliteit. Volgens Cumela de enige manier om landelijk snel over de gewenste (standaard) basisbrandstof te beschikken. Dit wordt noodzakelijk omdat de moderne (common rail) dieselmotoren -die aan de Tier II normen voldoen- eigenlijk hogere eisen aan de brandstof stellen dan de eisen waaraan de volgens EN590 genormeerde brandstoffen voldoen. En met de komst van Tier III motoren worden nog hogere eisen gesteld.

Wie volgens Cumela rode gasolie blijft gebruiken, loopt een verhoogd risico op schade aan het brandstofsysteem van zijn machines. In geval van schade moet meestal het hele systeem vervangen worden en dat loopt in de papieren. Men verwacht dan ook dat binnenkort de eerste leveranciers en fabrikanten in hun garantieafspraken voorbehouden gaan maken als machinebezitters de slechtere kwaliteit brandstof blijven gebruiken. Op korte termijn komen in elk geval Traxx (Van der Sluijs Handelsmij) en Shell met betere kwaliteiten op de markt. Vraag uw brandstoffenleverancier om meer informatie.

Cumela publiceerde de onderzoekuitkomsten in de novemberuitgave van vakblad Loonbedrijf.

www.cumela.nl