Communicatie software Groen, Grond en Infra

Programma OCW-Studiedag Asfalt bij verlaagde temperatuur

Publicatiedatum: 13-09-2011 15:30
In het kader van duurzame ontwikkeling wordt momenteel veel aandacht besteed aan de productie en toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur, wegens de voordelen op energie-, milieu- en bouwtechnisch vlak. Er is een brede waaier aan additieven en technieken beschikbaar om een temperatuursverlaging te realiseren.

Momenteel is het voor asfaltproducenten en wegbeheerders een grote uitdaging om voor een gegeven toepassing en bedrijfssituatie de juiste keuze uit het ruime aanbod te maken, waarmee de beoogde prestatiekenmerken tijdens de verwachte levensduur van het asfalt kunnen worden bereikt.

Om vakmensen in de wegenbouw (aannemers, asfaltproducenten, adviesbureaus, wegbeheerders, laboratoria, enz.) hierbij te begeleiden, organiseert het OCW op dinsdag 20 september 2011 in zijn auditorium te Sterrebeek een studiedag over het onderwerp. Het doel is een overzicht van de bestaande technologieën te geven, de resultaten van recent onderzoek voor te stellen, een aantal specifieke technieken toe te lichten en het standpunt van zowel asfaltproducenten/ aannemers als wegbeheerders naar voren te brengen.

Programma: (bron OCW)

 

9:00
Ontvangst (met koffie)
9:30
Inleiding en context A. Vanelstraete, OCW
9:40
Asfalt bij verlaagde temperatuur − Overzicht technologieën S. Vansteenkiste, OCW
 
Prestatie van asfalt bij verlaagde temperatuur −
Ervaringen met drie technieken: wassen, zeolieten en schuimbitumen
10:10
Overzicht van de studie H. Soenen, Nynas
10:20
Selectie van bindmiddelen en additieven H. Soenen, Nynas
 
Koffiepauze

10:55

Prestatieproeven op asfalt J. De Visscher, OCW
11:20
Praktijkervaring E. Van Damme, Aswebo
11:40
Conclusies van de studie H. Soenen, Nynas
11:45
WMA asfaltmengsels met Rediset WMX R. Hoogland, Minerals&Chemicals Assistance BV
12:05
Evotherm − Voorstelling en toepassingen sinds 2003 C. Giorgi, MeadWestvaco - Asphalt Innovations
12:25
Vragenronde
 
Lunch
13:30
Asfalt bij verlaagde temperatuur −
Vergelijkend laboratoriumonderzoek
S. Vansteenkiste, OCW
13:45
WAM Foam en hergebruik M. Lecomte, Shell
14:05
LEA®-halfwarm asfalt bij 90 °C F. Olard, EIFFAGE Travaux Publics/LEACO
14:25
Halfwarme LEAB-mengsels scoren in Nederland en België! M. Jacobs, BAM Wegen
 
Koffiepauze

15:05

Ervaring van Colas met halfwarm asfalt E. Van Den Kerkhof, Colas Belgium
15:20
Visie en verwachtingen van de asfaltproducenten N. Van Hollebeke, BVA
15:40
Toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur −
Visie van de wegbeheerder in Vlaanderen
P. De Winne, MOW
15:50
Halfwarm asfalt −
Visie en ervaring van de wegbeheerder in Wallonië
SPW, (nog te bevestigen)
16:00
Discussie en slotbeschouwingen 

Meer info:

http://www.brrc.be/agenda/08-03n.php
OCW, Studiedag, Asfalt, bij, verlaagde, temperatuur, de, toekomst, wegenbouw