Communicatie software Groen, Grond en Infra

Nieuwe brochure en bestekteksten Fluvio Bufferklinker

Publicatiedatum: 02-12-2011 10:10

Artstone heeft zijn folder en bestekteksten omtrent de Fluvio® Bufferklinker vernieuwd. Deze klinker combineert regenwaterbuffering en architecturale uitstraling in één concept. Het regenwater wordt opgevangen, gebufferd en geïnfiltreerd op de plaats waar het valt, dit zonder riolering.

parking met Bufferklinkersparking met Bufferklinkers

0% helling voor opslagruimtes

Eén van de voordelen van de Fluvio Bufferklinker, welk tot op heden weinig werd aangehaald, is het feit dat de bufferklinkers bij voorkeur waterpas geplaatst worden. Het regenwater infiltreert immers ter plaatse en moet niet worden afgeleid. Dit is een voordeel bij het plaatsen van verhardingen voor opslagruimtes. Bij stockageplaatsen van 4 meter en hoger wordt een helling voor de afwatering van 1% en meer immers vaak problematisch.

Een kostenbesparend neveneffect ligt tevens in verminderd grondverzet. Dit, in combinatie met een sterk gereduceerd rioleringsstelsel en de afwezigheid van een klassieke fundering, maakt van de Fluvio bufferklinker een economische oplossing voor een verstedelijkte of geïndustrialiseerde omgeving.


 

www.artstone.be

Nieuwe, brochure, en, bestekteksten, Fluvio, Bufferklinker