Communicatie software Groen, Grond en Infra

Prinsentuin College in Andel eerste cumelaAcademie

Publicatiedatum: 02-01-2012 12:55
Het Prinsentuin College in Andel heeft recent als eerste opleiding in Nederland het predikaat cumelaAcademie gekregen. Rein van der Wal en Hannie Zweverink ondertekenden het certificaat.

Het betekent dat zij hun opleiding zo hebben ingericht dat de begeleidende groep cumelaondernemers er van overtuigd is dat ze leerlingen aflevert die passen op het moderne cumelabedrijf. Cumelabedrijven  zijn de bedrijven die actief zijn in groen, grond en infra. Het is de nieuwe brede aanduiding voor de vroegere loonbedrijven. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een branche organisatie een opleiding een kwaliteitskeurmerk verleend.

Een grondige opleiding in groen grond en infra. Dat is de ondertitel bij het bordje cumelaAcademie dat de Prinsentuin vanaf dit jaar naast de voordeur heeft hangen. Het bewijst dat de school voldoet aan de kwaliteitseisen die de sector stelt aan opleidingen. Directeur Rein van der Wal van het Prinsentuin college nam trots het kwaliteitscertificaat in ontvangst. Dat had de nodige voeten in de aarde vertelde hij. “Het was voor ons ook een leerproces. Om te beseffen dat goed beroepsonderwijs niet kan zonder een goede samenwerking met het bedrijfsleven. We moesten wennen aan het overleggen met het bedrijfsleven om vast te stellen welke vaardigheden een leerling moet hebben.”
Bij de ondertekening verklaarde Hannie Zweverink, directeur bij CUMELA Nederland trots te zijn om de handtekening onder het certificaat te mogen zetten. “Onze bedrijven hebben al heel veel kwaliteitscertificaten en het is mooi dat we nu ook de school een dergelijk diploma mogen overhandigen.”
 
Het plan voor een cumelaAcademie waarmee scholen op vrijwillige basis kunnen laten zien dat ze kwaliteit leveren, is in mei 2008 voor het eerst gepresenteerd. In eerste instantie riep het plan veel weerstand op, maar scholingsadviseur Dick Klop van CUMELA Nederland merkt dat steeds meer scholen zien dat een kwaliteitswaarmerk ook voordelen biedt. “Een school moet een adviesraad samenstellen bestaande uit regionale cumela-ondernemers. Samen met deze groep worden de voorwaarden waar je als school aan moet voldoen om cumelaAcademie te worden, besproken en de school moet aantonen dat ze aan deze voorwaarden voldoen. Pas als de adviesraad het er over eens is dat de school de gevraagde kwaliteit levert, wordt het certificaat afgegeven.”

De 8 cumela-ondernemers die sinds 2008 de adviesraad bij het Prinsentuin College vormen, hebben nu met overtuiging besloten dat de vestiging Andel het predicaat cumelaAcademie mag krijgen. Dick Klop noemt dit een mooi resultaat van de inspanningen van zowel de adviesraad als de school. “een resultaat dat als het aan CUMELA Nederland ligt, navolging krijgt in een landelijke dekking van cumelaAcademie’s. Daarmee zijn we niet alleen koploper in ons vakgebied, maar ook koploper op het gebied van het regelen van kwalitatief goed onderwijs afgestemd op onze sector.”

www.groengrondinfra.nl
www.cumela.nl

Het muurbordje met daarachter het team van de opleiding Groen, Grond, InfraHet muurbordje met daarachter het team van de opleiding Groen, Grond, Infra