Communicatie software Groen, Grond en Infra

Shanks Nederland behaalt niveau 3 van CO2-Prestatieladder

Publicatiedatum: 13-06-2012 08:50
Afvalinzamelaar en recyclingbedrijf Shanks Nederland heeft niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behaald. Het bedrijf dat met recycling het beste scoort in de Nederlandse top van afvalbedrijven maakt hiermee zijn MVO-ambities concreet.
Smink Hoogland Smink Hoogland

Shanks Nederland berekent al jaren zelf haar CO2-voetafdruk. Daarmee maakt ze op transparante wijze de milieuwinst van haar activiteiten voor iedereen inzichtelijk. Nu heeft het recyclingbedrijf die rapportage ook laten certificeren op basis van de CO2-Prestatieladder. Deze duurzaamheidsindicator is een aantal jaar geleden gestart en is binnen de bouwsector inmiddels toonaangevend. Ook buiten de bouwsector neemt de acceptatie van het instrument snel toe. De CO2-Prestatieladder sluit goed aan bij de activiteiten van Shanks Nederland. Door zo veel mogelijk afvalstromen te recyclen wil het bedrijf de CO2-uitstoot verder verminderen. Shanks Nederland heeft daarin al een zeer lange en goede staat van dienst. Van de ruim 4,7 miljoen ton afval die in 2011 werd ingezameld is 88 procent gerecycled en hergebruikt. Daarmee scoort het als beste in de Nederlandse top van afvalbedrijven. DNV Business Assurance heeft de activiteiten van Shanks geverifieerd, KEMA Emission Verification Services heeft de CO2-inventarisatie gecontroleerd en voor het bepalen van vermeden emissies heeft Shanks zich laten adviseren door Royal Haskoning. Shanks Nederland heeft de ambitie om na deze prestatie door te groeien naar niveau 4 van de Prestatieladder.

De activiteiten van de Shanks-bedrijven dragen bij aan vermindering van de Nederlandse CO2-uitstoot. Volgens de berekeningen voor de CO2-Prestatieladder werd in 2010 de uitstoot van 714 kton CO2 in de gehele keten potentieel vermeden. Zo werd in dat jaar uit afval door verschillende processen voor 17 MWh aan duurzame elektriciteit opgewekt en 2,7 miljoen GJ aan energie in de vorm van warmte geproduceerd. Daarnaast werd nog eens 2 miljoen ton aan (secundaire) brand- en grondstoffen uit afval geproduceerd. Voor de recyclingactiviteiten verbruiken de Shanks-bedrijven ook energie. Totaal was dat 408 kton CO2. Het overgrote deel is toe te schrijven aan processen voor het neutraliseren van chemische afvalstoffen en verontreinigde grond, waarvoor geen betere verwerkingsmethoden beschikbaar zijn.

De uiteindelijke doelstelling van Shanks is om voor 1 april 2016 de CO2-emissies met minimaal 25 kton te verlagen ten opzichte van 2010.

Shanks is een van de grootste onafhankelijke afvalinzamelaars van Europa. Het bedrijf onderscheidt zich door klantgerichtheid en verantwoorde inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen. In Nederland heeft Shanks negen zelfstandig opererende dochterondernemingen in drie divisies. In 2011 werd door deze bedrijven ruim 88 procent van de ingezamelde afvalstoffen en reststoffen gerecycled of nuttig hergebruikt. Dit percentage is het hoogste van de grote afvalbedrijven in Nederland. Shanks biedt haar klanten een totaalpakket aan milieugerelateerde activiteiten; van de inzameling tot en met het hergebruik van afvalstoffen, industriële reiniging en eindverwerking van alle soorten van afvalstoffen. In 2011 realiseerde Shanks Nederland met 2.298 medewerkers (fte) een omzet van 435,5 miljoen euro.

www.smink-groep.nl
www.shanks.nl