Communicatie software Groen, Grond en Infra

Eerste asbestsanering geschikte grondzuigwagen voor Blokland Ter Aar

Publicatiedatum: 30-10-2012 07:30
Steeds vaker worden in Nederland grondzuigwagens ingezet op plekken waar een reguliere graafmachine niet gewenst is (ter voorkoming van het beschadigen van kabels of leidingen) of niet bij kan komen (bijvoorbeeld in beperkte ruimtes).
GrondzuigwagenGrondzuigwagen

In een zuigwagen heerst een flinke onderdruk, waardoor grond vermengd met lucht aangezogen wordt via een zuigmond naar een bulktank. Vervolgens wordt de lucht al dan niet gefilterd en weer uitgeblazen aan de andere zijde van de zuigwagen. Het al dan niet filteren van de uit te blazen lucht is één van de meest kritieke punten van het gebruik van de zuigwagen binnen de bodemsaneringswereld.
 
Binnen de bodemsaneringswereld wil men absoluut niet dat een verontreiniging zich als gevolg van de saneringstechniek ongecontroleerd verspreidt, waarna het of elders in het milieu terecht komt of humane blootstelling veroorzaakt. Het toepassen van een grondzuigwagen mag dan ook alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan.
 
Om te voldoen aan de eisen uit de Wet Bodemkwaliteit en de Arbeidsomstandighedenwet dient de uitgeblazen lucht door het juiste filter te gaan om verspreiding van de verontreinigingen naar mens of milieu tegen te gaan.
 
Zodra de zuigwagen wordt gebruikt om de met asbest verontreinigde grond te vervoeren van de saneringslocatie naar elders is het (conform CROW publicatie 132) vereist dat de cabine van de zuigwagen voorzien is van een filteroverdrukinstallatie met de juiste filters en klimaatbeheersingssysteem.
 
Sinds kort beschikt Blokland BV als eerste in Nederland over een speciale unit met de geschikte filters zodat de grond/zuigwagen zonder enkel probleem de verontreiniging (denk aan asbest) in kan gaan.

www.bloklandbv.nl

Asbestsanering met behulp van een grondzuigwagen van Blokland BV uit Ter AarAsbestsanering met behulp van een grondzuigwagen van Blokland BV uit Ter Aar