Communicatie software Groen, Grond en Infra

Discussie: Rood voor rood?

Publicatiedatum: 27-03-2004 20:24
Heeft u recentelijk problemen gehad in de afhandeling van motorschade van uw machine als gevolg van gebruik van Nederlandse rode dieselolie?

Of loopt een dergelijke zaak tussen u en een importeur / fabrikant? We horen wel dat de leveranciers van kwalitatief betere brandstoffen zich roeren maar de werkelijke discussie over het gebruik van Nederlandse rode dieselolie lijkt nog maar nauwelijks openbaar gevoerd te willen worden door fabrikanten en eindgebruikers. Terwijl dat juist veel duidelijkheid zou kunnen verschaffen. Op korte termijn zullen zeker meer fabrikanten hun garantiebepalingen gaan aanpassen nu steeds duidelijker wordt dat de Hollandse rode dieselolie kwalitatief niet voldoet aan de eisen die de modernste motoren stellen.

Gelukkig weten nog niet alle fabrikanten dat Nederland (weer eens) een uitzonderingspositie inneemt maar dat kan niet lang meer duren. We willen graag meer informatie over dit onderwerp publiceren. Temeer omdat we weten dat verzekeringsmaatschappijen zich oriënteren op het uitsluiten van garantieclaims bij schades als gevolg van gebruik van lage kwaliteit brandstoffen.

Mail uw vraag of mening naar redactie@bouwmaterieel-benelux.nl