Communicatie software Groen, Grond en Infra

InfraTech 2015 Ahoy Rotterdam 20 t/m 23 januari

Publicatiedatum: 15-01-2015 10:55
De wilskracht van de Nederlandse infrabranche is groot. Ondanks economisch zware tijden pakt ze door. InfraTech 2015 is de beurs waarin de Nederlandse infrabranche aan elkaar én aan de buitenwereld laat zien wat ze in huis heeft. Bol van kennisontwikkeling en creativiteit, zowel een podium als netwerkplek. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz is aanwezig om de InfraTech Innovatieprijs uit te reiken. Nieuwe duurzame initiatieven, zoals wegdekreflectie, krijgen een platform en er is deze editie een nieuw thema aan de beurs toegevoegd: Riolering. InfraTech 2015, 20 t/m 23 januari in Ahoy Rotterdam.
InfraTech AhoyInfraTech Ahoy

Ontmoetingsplaats
De economische crisis gaat de Nederlandse infrabranche niet in de koude kleren zitten. Bedrijven hebben het moeilijk, stilstand ligt op de loer. InfraTech dient als ontmoetingsplaats en katalysator voor nieuwe samenwerkingen en duurzame initiatieven. Het toegenomen aantal aannemers dat zich als exposant heeft aangemeld, evenals de aanwezigheid van publieke opdrachtgevers, bevestigt dat hier behoefte aan is. Men neemt geen genoegen met de status quo, maar wil vooruit! “Het is meer dan ooit van belang om de wereld te laten zien wat de infrabedrijven in huis hebben. Hun kennis, hun kunnen en hun innovatieve vermogen krijgen dankzij InfraTech een goed podium”. Aldus Algemeen directeur van Bouwend Nederland, Fries Heinis. “Om te benadrukken dat daarvoor samenwerking nodig is met alle partners in de keten, is het de kracht van InfraTech dat infraondernemingen, toeleveranciers en veel opdrachtgevers als partners letterlijk zij-aan-zij staan”.
 
Kennis en innovatie
Naast het belang van samenwerken, is er de behoefte aan kennis. De Nederlandse infrabranche bezit ontzettend veel kennis. Maar je moet wel weten waar. Op InfraTech wordt via een omvangrijk kennisprogramma, verzorgd door onder andere Jonge Geesten, IKT Nederland en CROW, beantwoord aan deze vraag. Professionals uit de hele sector ontmoeten, inspireren en stimuleren elkaar om nieuwe, duurzame en creatieve oplossingen te bieden in uitdagende tijden zoals deze. De Nederlandse infrabranche bezit de kennis én kunde, “maar de huidige tijd stelt nieuwe eisen aan de manier waarop je daarin investeert”. Aldus Jan Hendrik Donkers, directeur generaal Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is samen met gemeente Rotterdam gastheer van InfraTech 2015.
 
InfraTech Innovatieprijs
In het kader van inspiratie en innovatie wordt wederom de InfraTech Innovatieprijs uitgereikt. Ditmaal door Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz. “Het stimuleren van innovatie middels een prijs is een goede methode. Deze prijs zet innovatieve bedrijven in het zonnetje”. Aldus Minister Schultz. De prijs bestaat sinds 1995 en heeft een laagdrempelig karakter. Nieuw is dat de BouwCampus de winnaars gaat helpen hun innovatieve plan of toepassing te laten aansluiten op de vraag van opdrachtgevers. Zij kunnen op hun beurt interessante innovaties ‘adopteren’ en de BouwCampus benutten om de voorgestelde innovaties ook echt te gaan realiseren. “Bovendien zetten innovaties altijd nieuwe ontwikkelingen in gang. Het werkt als een domino-effect. De meeste innovaties zijn stapsgewijs, en borduren voort op eerdere ideeën. Een innovatieprijs als deze zet goede ideeën in de schijnwerpers en brengt hopelijk weer nieuwe ideeën op gang”. InfraTech daagt deelnemers uit de begane paden te verlaten en hun creativiteit en kennis de vrije loop te laten. Het belang van het stimuleren van innovatie, wordt middels aanwezigheid en deelname van Minister Schultz bevestigd.
 
Nieuw op de beursvloer:
Riolering
Dit jaar heeft InfraTech het thema Riolering toegevoegd aan de beurs. Een van de meest vanzelfsprekende vormen van infrastructuur, verdient en behoeft een eigen plaats. De komende 10 jaar vraagt de rioleringssector in Nederland circa 10 miljard euro aan investering, voor reiniging, verbetering en vervanging. Complexe vraagstukken behoeven duurzame, creatieve oplossingen en InfraTech wil hierin voorzien. Door het creëren van een ontmoetingsplaats voor deskundigen, belanghebbenden en beleidsmakers. Daarnaast verzorgt IKT Nederland diverse lezingen in het nieuwe Rioleringstheater om de aanwezige kennis en ervaring binnen én buiten Nederland beschikbaar te stellen. Of volgens Peter Brink, bedrijfsleider van IKT Nederland: “Riolering is onzichtbaar belangrijk, maar laat de kennis niet wegspoelen!”.
 
Wegdekreflectieplein
Het Wegdekreflectieplein is één van de vele manieren waarop InfraTech innovatieve, duurzame initiatieven stimuleert en een podium biedt. Wegdekreflectie zorgt voor een aanzienlijk hogere verkeersveiligheid. Deze duurzame en energiebesparende technologie zal gepresenteerd worden in het thema ‘Openbare Ruimte & Mobiliteit’. Via een aantal interessante seminars worden vanwege de toenemende vraag handvatten geboden, met name gericht op opdrachtgevers, adviseurs en aannemers. Om ervoor te zorgen dat wegdekreflectie in de nabije toekomst de norm wordt.
 
Verkiezing ‘Meest Krachtige Persoon’
Naast de InfraTech Innovatieprijs organiseert InfraTech, in het kader van het thema ‘Krachtig Vooruit!’, de verkiezing voor ‘De meest krachtige persoon in de infrasector’. Professionals uit de branche konden personen nomineren voor deze titel wat heeft geresulteerd in zes nominaties. De infrabranche is immers niets zonder de inzet van individuele personen die het lef en de kracht bezitten ontwikkeling en groei te stimuleren. Middels deze verkiezing worden ‘krachtige’ personen in het zonnetje gezet.
 
Over InfraTech
InfraTech is met 20.000 bezoekers en 550 exposanten, waaronder 84 aannemers, 9 provincies en de G4, de grootste en meest toonaangevende beurs op het gebied van infrastructuur in Nederland. InfraTech vindt plaats van 20 t/m 23 januari in Ahoy Rotterdam. De beursvloer van InfraTech is onderverdeeld in vier thema’s: Infrastructuur, Water, Openbare Ruimte & Mobiliteit en Riolering. Professionals kunnen zich via de website www.infratech.nl aanmelden voor een gratis bezoek aan InfraTech.
 
De beurs biedt vernieuwende tools zoals een app geschikt voor Android en iPhone waarmee onder andere een persoonlijke route over de beursvloer gecreëerd kan worden en Ahoy Connect: een digitaal, zakelijk netwerkplatform waarmee exposanten én bezoekers voorafgaand aan de beurs al persoonlijke matches kunnen maken.

www.infratech.nl

InfraTech 2015  Ahoy Rotterdam 20 t/m 23 januariInfraTech 2015 Ahoy Rotterdam 20 t/m 23 januari