Communicatie software Groen, Grond en Infra

Mourik Groot-Ammers doet proef met antivries-asfalt

Publicatiedatum: 16-06-2015 12:30
Asfalt dat tot min 5 graden Celsius vrij blijft van bevriezing. De provincie Zuid-Holland begint een proef met het nieuwe wegdek op een fietspad in Naaldwijk. De provincie zegt dat het antivries-asfalt niet alleen veiliger is voor fietsers, maar ook goedkoper. Onder meer omdat veel minder vaak hoeft te worden gestrooid. Dat is ook beter voor het milieu.
Foto: CORBISFoto: CORBIS

De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, wordt voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot -5°C niet; er is nauwelijks meer kans op gladheid. De provincie reduceert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot met 18%. Aannemer Mourik Groot-Ammers B.V. heeft het asfalt voor de Nederlandse markt ontwikkeld en brengt het in juni aan op de fietsverbinding.

Voor het eerst 'antivries' asfalt in Nederland
De Snelbinder is het eerste project van de provincie waar dit innovatieve en duurzame asfalt wordt aangebracht. Het asfalt met 'antivries' wordt voor het eerst in Nederland toegepast. Met dit asfalt worden ook de totale realisatie- en onderhoudskosten over een periode van 20 jaar verlaagd met 11%. Door het gebruik van het nieuwe asfalt bespaart de provincie 5,7 ton CO2 in een periode van 20 jaar. Dit komt neer op een verlaagde CO2-uitstoot van 18% ten opzichte van traditioneel asfalt.

Mourik Groot-Ammers B.V.
De provincie wilde een innovatief wegdek dat duurzamer is dan traditioneel asfalt. Daarbij moesten de gebruiksveiligheid en beschikbaarheid tijdens winterse omstandigheden verbeteren en het onderhoud verminderen. Ook verlaging van de totale realisatie- en onderhoudskosten was een doel. Om marktpartijen zoveel mogelijk ruimte te geven voor innovatie, heeft de provincie in de aanbesteding de Best Value Procurement (BVP) toegepast. Hiermee wordt de beste oplossing tegen de beste prijs gekozen. Aannemer Mourik-Groot Ammers B.V. geeft met het nieuwe asfalttype (Melt) de beste invulling aan de provinciale doelstellingen. De aannemer brengt het asfalt ook aan.

Gladheidsmeetsysteem
Naast de fietsverbinding staat straks een zonnepaneel als energievoorziening van het gladheidsmeetsysteem. Gemonitord wordt hoe goed het asfalt werkt. De provincie beslist of het antivries asfalt ook op andere locaties in Zuid-Holland toegepast kan worden.

Duurzame ambities
De provincie Zuid-Holland is de dichtbevolktste provincie van Nederland. Om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en te versterken, is energietransitie een speerpunt in het mobiliteitsbeleid. Evenals de Snelbinder geven de N470 tussen in Delft en Zoetermeer en de N211 in het Westland ook invulling aan energietransitie. Deze wegen worden aangepast zodat ze energie besparen en geven. Samen met diverse partners onderzoekt de provincie allerlei maatregelen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. In de bouw, maar ook in het gebruik en onderhoud, wordt een mix toegepast van bewezen technologie en nieuwe, experimentele oplossingen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

www.mourik.com

(bron: Telegraaf)(bron: Telegraaf)