Communicatie software Groen, Grond en Infra

Hitachi ZX350LC-6 SLF voor Bartels Moerstraten

Publicatiedatum: 16-06-2016 11:15

Onlangs heeft firma Bartels een nieuwe Hitachi ZX350LC-6 rupsgraafmachine met een 15,5 meter Semi Long Front in gebruik genomen. De Hitachi ZX350LC-6 is een model uit de nieuwe ZX-6 serie die voldoet aan de nieuwste EU Stage IV-emissievoorschriften.

Hitachi ZX350LC-6 SLFHitachi ZX350LC-6 SLF

Om aan deze eisen te kunnen voldoen is de ISUZU 6HK1 voorzien van de bekende variabele turbo en EGR systeem, maar heeft nu ook een SCR (Selectieve katalytische reductie) systeem gekregen. Dit systeem injecteert Adblue® in de uitlaatgassen waardoor de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) verder vermindert en voldoet daarmee aan de laats gestelde milieueisen. Ook is het unieke hydraulisch systeem verder doorontwikkeld. Het TRIAS II hydraulisch systeem zorgt voor een zeer prettig bedieningscomfort en in combinatie met de ISUZU Stage IV dieselmotor wordt er ook een grote brandstofbesparing bereikt. Naast de bekende hydraulisch functies heeft de machine een loopbordes rondom met handrail, een centraal smeersysteem van Groeneveld en een origineel Hitachi sykloon filter op het luchtfilter. De cabine is ruim voorzien van werkverlichting en voorbereid voor een overdruksysteem. Verder is er een gereedschapskist tussen de rupsen gemonteerd. Een 3D GPS graafsysteem maakt de machine compleet.

Tot op heden werden de machines van firma Bartels geleverd in de originele Hitachi kleur, maar voor deze machine heeft de klant ervoor gekozen om de machine te laten overspuiten in de toch wel bekende geel/blauwe bedrijfskleur. Firma Bartels is gespecialiseerd in werken gerelateerd aan de GWW-sector. Vanwege het uitgebreide materieelpark ligt de specialiteit bij werken gerelateerd aan grond, zand en baggerspecie. Zoals baggeren/saneren van watergangen, het aanleggen van natuurgebieden, aanleg retentiebekkens en overige cultuurtechnische en infrastructurele projecten. Ook worden zelfstandig infrawerken uitgevoerd waaronder werken met riolering en bestratingen. Tevens kunnen ze zelfstandig zowel waterbodems als droge saneringswerkzaamheden uitvoeren en leveren ze diverse bouwstoffen.

www.bartelsbv.com
www.entreeding.com/bartels-grondwerken-b-v/zaxis-zx3

Hitachi ZX 350 LC-6 SLF voor Bartels Grondwerken B.V. MoerstratenHitachi ZX 350 LC-6 SLF voor Bartels Grondwerken B.V. Moerstraten