Communicatie software Groen, Grond en Infra

Overname Buijs Machines door Staad

Publicatiedatum: 28-06-2016 09:05

Alle activiteiten van Buijs Machines B.V. te Bergen op Zoom worden per 1 juli 2016 voortgezet door Staad Huijsmans B.V. De locatie in Bergen op Zoom en de gezichten blijven ongewijzigd. Door de krachtenbundeling van Staad B.V. en Buijs Machines B.V. in een nieuw bedrijf kan men de dienstverlening nog verder optimaliseren en uitbreiden.

Buijs Machines B.V. heeft meer dan 40 jaar branche ervaring en vanaf 2008 de volledige energie en toewijding gegeven aan het Zuid-Koreaanse Doosan voor de provincies West-Brabant, Zeeland en Belgisch Antwerpen. In de zoektocht van Arnold en Con Buijs naar een goede overnamepartner stond centraal dat de service die u van Buijs Machines B.V. gewend bent op minimaal hetzelfde niveau gecontinueerd wordt. Zij willen dat de overnamepartner ervaren en professioneel is en oog heeft voor de klant.

Staad is een jonge onderneming en is een voormalig onderdeel van de Staadegaard Groep, geleid door drie broers Sijmen, Pieter en Jan Willem Staadegaard. Gegroeid uit een 80 jaar oude ondernemingsgeest, hebben zij een diep gewortelde ondernemersdrang. De focus is van oudsher; “Er alles aan doen om klanten te helpen succesvol te zijn”. Dit is meer dan alleen een uitspraak van de drie broers, het is een bedrijfsbrede belofte om hun klanten succesvol te laten zijn, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van producten en service. De gebroeders Buijs hebben Staad B.V. in de laatste jaren goed leren kennen door de intensieve samenwerking. Door deze ervaring hebben zij deze weloverwogen keuze kunnen maken en er alle vertrouwen in dat u van de gewende service kunt blijven genieten. Om dit te realiseren is overeengekomen dat Staad Huijsmans B.V. het pand aan de Bergsebaan 46 in Bergen op Zoom blijft gebruiken. Daarnaast blijven de gebroeders Buijs bij de nieuwe bedrijfsopzet werkzaam. Richard Huijsmans wordt mede aandeelhouder in Staad Huijsmans B.V. en zo nog intensiever betrokken bij de bedrijfsvoering en neemt naast verkoop de algehele leiding op van het bedrijf.

Klaar voor de toekomst Deze stap sluit aan bij de huidige tijd, de bewegende markt en de toekomstige verwachtingen en eisen van u als klant. Door deze stap kan men als Staad Huijsmans B.V. verder groeien en kunnen we blijven investeren in een nog betere en professionelere service en dienstenpakket. En juist zo kan men zich verder specialiseren om altijd klaar te blijven staan om van uw behoeften onze uitdaging te maken. Nu, maar ook in de toekomst.

www.staad-groep.nl
www.buys-machines.nl

Van links naar rechts: Sijmen, Jan Willem Staadegaard, Arnold en Con Buijs Onder: Pieter Staadegaard, Richard HuijsmansVan links naar rechts: Sijmen, Jan Willem Staadegaard, Arnold en Con Buijs Onder: Pieter Staadegaard, Richard Huijsmans