Communicatie software Groen, Grond en Infra

MICHELIN Compact Line - Banden kopen zonder risico! (advertorial)

Publicatiedatum: 20-07-2016 12:15

Banden uit het gamma MICHELIN Compact Line zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van de klant. Desondanks kan er in het dagelijks leven veel met uw band gebeuren. Daarom biedt Michelin u bij de aankoop van banden uit het gamma MICHELIN Compact Line de garantie op banden, om het risico van uw bandenaankoop te beperken.

Michelin biedt een zeer breed gamma banden voor compacte agro-industriële machines. Deze banden zijn stuk voor stuk uitstekend opgewassen tegen de zware condities waaronder ze moeten presteren. Dat maakt ze bedrijfszeker en verhoogt hiermee uw productiviteit.

Mocht zich desondanks een situatie voordoen, waardoor de band onherstelbare schade lijdt, dan vergoedt Michelin u de aankoopwaarde! Met die garantie biedt Michelin de eindgebruiker zekerheid in het dagelijks werk.

 

ZO EENVOUDIG IS HET OM DE GARANTIE OP BANDEN TE KRIJGEN:
- U koopt deze zomer, doch uiterlijk 31-08-2016 minstens 2 banden van het gamma MICHELIN Compact Line bij een dealer van uw keuze.
-  Als tot en met 30-06-2017 een band onherstelbaar beschadigd raakt, vraagt u een reclamatieformulier aan bij Michelin.
-  De buitendienstmedewerker van Michelin die verantwoordelijk is in uw regio, neemt contact met u op en stemt met u de verdere procedure af.
-  Indien er terecht sprake is van garantie, krijgt u een vergoeding via uw gebruikelijke bandenspecialist.


DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJTJE
1. Geldig vanaf de aankoop van 2 MICHELIN Compact Line Banden
2. 100% vergoeding van de aanschafwaarde in het geval van schade. (
3.  Eenvoudige afhandeling

Brochure waarin alle bijzonderheden over deze actie staan vermeld en onder welke voorwaarden u aanspraak kan maken op deze garantie.

Meer weten over de Michelin Compact Line banden?

Bezoek onze website en selecteer in de menubalk ‘ONZE OPLOSSINGEN’ / ‘Compact line’

www.landbouw.michelin.nl


Brochure waarin alle bijzonderheden over deze actie staan vermeld en onder welke voorwaarden u aanspraak kan maken op deze garantie.