Communicatie software Groen, Grond en Infra

Kingfisher Natuurprojecten: specialist in ecologisch onderzoek en begeleiding

Publicatiedatum: 19-06-2018 10:13

Kingfisher Natuurprojecten houdt zich bezig met het uitvoeren van quickscan's flora en fauna, nader onderzoek en monitoring naar de volgende beschermde soorten; Vleermuizen en gierzwaluwen, kleine marters en muizen, vissen en amfibieën. Verder stellen zij indien nodig een ecologische werkprotocol op, begeleiden zij de werkzaamheden en of treffen ze mitrigerende maatregelen. Zo kunnen zij woningen ongeschikt maken, exclusion flaps monteren, nest en kraamkasten ophangen, amfibieën schermen plaatsen en boomholtes inspecteren. Voor ieder project hebben zij een passende oplossing.

 

In de praktijk gaat er namelijk nogal iets mis bij projecten wanneer er geen goede beleiding van een deskundige bijgeroepen wordt. Dit blijkt wel uit de onderstaande praktijkcase van Erwin Teijgeler van Kingfisher Natuurprojecten:

"Een vaak gestelde gedachte bij een flora en fauna inspectie is dat als er geen holtes aanwezig zijn in een boom er per definitie geen vleermuizen aanwezig zijn. Gelukkig werd ik op tijd door mijn klant het Waterschap over de kap van meerdere bomen geïnformeerd of ik wou kijken of dit ook daardwerlijk zo was. Voor mijn eerste veldbezoek had ik al de Nederlandse Databank voor Flora en Fauna bekeken. Hieruit bleek dat het gebied interessant was voor een Gewone en Ruige dwergvleermuis. Tijdens mijn bezoek trof ik zelf ook geen holtes aan. Echter bleek het te gaan om een laanbeplanting in een bosrijke omgeving tussen meerdere interessante leef- en foerageergebieden. Uit ervaring en het vleermuis protocol bleek dat ook laanbeplanting onderzocht moest worden op de functies van vlieg- en foerageer routes.

In eerste instantie vond mijn opdrachtgever dit niet nodig, gezien de gemeente ook zonder verdere vergunningen hier hun bomen rooit. Op aandringen hebben ze uiteindelijk toch toegezegd. Met als resultaat in één avond tijd 5 soorten vleermuizen, die op meerdere plaatsen gebruik maakten van een hop-over waarbij ze van de ene kant van de weg naar de andere kant vliegen. Daarnaast werd de weg en de laanbeplanting gebruikt als vliegroute van verblijfplaats naar foerageergebied.

Voor mijn klant een uitkomst die ze niet verwacht hadden, voor het project betekent dit dan er gewerkt moet gaan worden volgens een ecologisch werkprotocol en onder ecologische begeleiding. De bomen mogen pas na 15 November gerooid worden en er dient een herplant plaats te vinden voor eind April het jaar daarop van minimaal 6 meter hoog om te voldoen aan de eisen van de natuurwetgeving.

Met de juiste kennis en ervaring hebben we zo vervelende problemen weten te voorkomen voor onze klant en dit project, het gebeurt vaak dat er geen rekening gehouden wordt met de gevolgen van het niet naleven van de natuurwetgeving met lange gerechtelijke procedures en werk onderbrekingen tot gevolg."

 

www.kfnp.nl