Communicatie software Groen, Grond en Infra

Ladderverbod?

Publicatiedatum: 22-10-2004 14:14
De Europese richtlijn 'werken op hoogte' - sinds juni opgenomen in het Nederlandse Arbobesluit - wordt officieel van kracht op 1 juli 2006.

Het belangrijkste doel van de nieuwe richtlijn is om het werken op een ladder te beperken tot situaties waarin het gebruik van een ander veiliger middel niet mogelijk is of niet redelijkerwijs kan worden verlangd. Op dit moment wordt 60% van de ongevallen in de bouw veroorzaakt door vallen.

Er is dus geen sprake van een ladderverbod. Alternatieven voor ladders zijn hoogwerkers, rolsteigers, gevelsteigers en gevelinstallaties en naar verwachting gaan schilders, bouw-, installatie- en glazenwasbedrijven definitief investeren in dit soort materieel. Tegenover de investeringen staan besparingen op ziektekosten voor deze werkgevers.