Communicatie software Groen, Grond en Infra

Meer onderzoek nodig naar gevolgen afschaffen zomer/wintertijd.

Publicatiedatum: 27-11-2018 14:20

Stichting AFNL-NOA, waarin Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven samen zo'n 3200 bedrijven vertegenwoordigen in de bouw, afbouw en infrasector vinden de vrije keuze van het afschaffen van zomer- of wintertijd zonder naar de economische effecten te hebben gekeken, geen goede zaak.

De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren.

In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve uren in de vroege ochtend en een definitieve keuze voor de vaste zomertijd zou wel eens een enorm productiviteitsverlies kunnen betekenen voor de bedrijven die buiten werken. En productiviteitsverlies kan de bouwsector zich – mede gezien de enorme opgaves op het gebied van woningbouw en infrastructuur – niet veroorloven.

De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd.

Het Kabinet hecht aan afstemming hierover met de omringende landen, op zich niet onbelangrijk, maar AFNL en NOA zouden graag zien wat de economische effecten zijn, schrijven zij in een brief aan de ministeries van BZK en EZK.

AFNL-NOA is er groot voorstander van de klokken eerst nog een jaar ‘gewoon’ te verzetten en intussen gedegen economisch onderzoek doen naar de effecten. En in die periode kan ook afstemming met de omringende landen plaatsvinden.