Communicatie software Groen, Grond en Infra

Eigen risicodagen van de Vorst WW terug gebracht van 15 naar 5 dagen.

Publicatiedatum: 07-01-2019 12:04

In cao Bouw en Infra 2018-2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt rondom de eigen risicodagen van de Vorst WW.

Als werknemers niet kunnen werken vanwege vorst dan moet de werkgever 5 dagen loon doorbetalen voordat hij Vorst-WW kan aanvragen

De Vorst-WW-regeling loopt van maandag 5 november 2018 t/m vrijdag 29 maart 2019. Dit alles is vastgelegd in de cao Bouw en Infra 2018-2019

Meer informatie over de Vorst WW: