Communicatie software Groen, Grond en Infra

Veel noviteiten INFRATECH 2005

Publicatiedatum: 16-12-2004 14:35
InfraTech 2005, de vakbeurs voor de grond-, water- en wegenbouw, bevat een compleet en overzichtelijk aanbod van producten en diensten op uiteenlopend infrastructureel -en technisch gebied.

Met zo’n 20.000 bezoekers en 350 exposanten vormt de beurs al jaren het grootste initiatief in de sector. InfraTech biedt met 35 noviteiten opvallend veel nieuwe producten en diensten. Parallel aan de beurs vindt een aantal opvallende activiteiten plaats. Zo wordt de beurs geopend door drs. K.M.H. Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat en wordt op de openingsdag de prestigieuze InfraTech Innovatieprijs uitgereikt aan de persoon of instantie met het meest baanbrekende idee voor de aanleg van infrastructuur en infrastructurele oplossingen. Daarnaast organiseert CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) diverse praktijkbijeenkomsten, die een nieuw licht werpen op de toekomst van de bouw.

Nieuw perspectief
InfraTech wordt in 2005 alweer voor de 6e maal met succes georganiseerd en staat dit maal in het teken van nieuw perspectief voor de bouw. Onder deze noemer biedt de beurs een onafhankelijk platform voor de héle branche. InfraTech is daarmee een uitstekende gelegenheid om de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven te herstellen! Overheidsinstanties beseffen terdege dat er samen gebouwd moet worden aan mobiliteit. Waarbij vanzelfsprekend bedrijven die snel, efficiënt en transparant hun activiteiten voor opdrachtgevers ten uitvoer brengen, de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Bestratingsfestival
Ook wat betreft uitvoering wordt net als bij eerdere beursedities aandacht besteed aan nieuwe werkwijzen. Zo staat op de beursvloer het bestratingsfestival opnieuw gepland, met onder meer vakwedstrijden in bestrating en het gebruik van bestaande en nieuwe producten.

Excursie HSL
Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 januari kunt u deelnemen aan een excursie naar HSL3. U wordt ’s-morgens tussen 08.30 en 09.00 uur ontvangen in Ahoy’. Om 09.00 uur vertrekt u per bus naar HSL Combinatie Zuid-Holland Midden. Na een presentatie over HSL3 bezoekt u de Tunnel Rotterdam Noordrand en vervolgens gaat u per bus langs andere HSL3 onderdelen, zoals de verdiepte bak bij Bergschenhoek en het spoorviaduct Bleiswijk (kruising A12). Omstreeks 12.00 uur keert u terug in Ahoy’ waar u de beurs kunt bezoeken. De kosten voor deze excursie bedragen € 15,00 per persoon, op de dag zelf contant te voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine van der Jagt,
tel: 010 293 32 72, e-mail: j.jagt@ahoy.nl
 
Klik hier om u aan te melden

InfraTech Innovatieprijs
Tijdens InfraTech 2005 wordt alweer voor de vijfde maal de prestigieuze InfraTech Innovatieprijs uitgereikt. Deze prijs voor baanbrekende ideeën voor de aanleg van infrastructuur en infrastructurele oplossingen bestaat uit de onderdelen: InfraTech Innovatieprijs, NSTT No-Dig Award, Natuur- en Landschaps Award, Uitvinders Award, Mobiliteits Award en Onderwijs Award. Een professionele vakjury beoordeelt de ideeën op vernieuwend karakter, gevolgen voor milieu, creatief gebruik van ruimte en middelen, mate van energiebesparing, duurzaamheid en maatschappelijk nut. De winnaars ontvangen naast een onderscheiding een geldprijs.

Praktijkbijeenkomsten CROW
Tijdens InfraTech organiseert CROW een aantal praktijkbijeenkomsten in het kader van nieuw perspectief voor de bouw. Op dinsdagmorgen 11 januari, wordt van 11.30 tot 12.00 uur een praktijksessie georganiseerd over elektronisch aanbesteden. Op woensdag- en donderdagmiddag komen de onderwerpen VISI (de digitale informatie-uitwisseling in de bouwketen) van 13.00 tot 13.45 uur en functioneel specificeren (bij geïntegreerde contractvormen) van 14.30 tot 15.00 uur aan bod.  Wilt u één of meerdere bijeenkomsten bijwonen, schrijf u dan in via e-mail: congressen@crow.nl of per fax: 0318 62 11 12 onder vermelding van uw naam, het aantal personen en naar welke bijeenkomst uw voorkeur uitgaat.

Data en openingstijden InfraTech 2005
InfraTech, de vakbeurs voor de grond-, water- en wegenbouw, vindt plaats van 11 tot en met 14 januari 2005 en is geopend op dinsdag 11 en woensdag 12 januari van 11.00 tot 19.00 uur. Op donderdag 13 januari is de beurs open van 11.00 tot 22.00 uur, vrijdag 14 januari is InfraTech geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Bezoeken?
Laat ons alvast weten dat u komt en registreer hier voor een gratis bezoek!

Bezoek ons, BMB en entreeding.com, in Hal 6, stand 691 !!!

www.infratech2005.nl