Communicatie software Groen, Grond en Infra

Cat® Command for Compaction helpt aannemers om verdichtingskwaliteit te bereiken.

Publicatiedatum: 24-03-2020 17:07

Caterpillar kondigt de release aan van Cat® Command for Compaction, een door de machinist ondersteunde technologie die het bodemverdichtingsproces automatiseert en aannemers helpt bij het bereiken van verdichtingskwaliteit. Het Command for Compaction-systeem is beschikbaar voor gebruik op bepaalde Cat trilbodemverdichters.

Eenvoudige installatie en bediening

Een display in de cabine met een intuïtief touchscreen maakt het instellen eenvoudig en verbindt het systeem met gemeenschappelijke basisstations zonder dat een back-office of ontwerpactiviteiten nodig zijn. De machinist gebruikt de machine om de grenzen van het te verdichten gebied in kaart te brengen en voert de verdichtingsparameters in. Zodra de machinist de machine in de "autostand" plaatst, regelt het systeem de voortstuwing, de besturing en de trillingen van de machine. Recente taken worden opgeslagen in het systeem en kunnen worden benaderd via het touchscreen.

Een geïntegreerd objectdetectiesysteem waarschuwt de machinist als zich een object in het traject bevindt.  Als een bepaald gebied niet kan worden verdicht met behulp van trillingen, kan de machinist ervoor kiezen om het trilsysteem uit te schakelen en de controle terug te geven aan het systeem zodra het gebied is gepasseerd.

 

Consistente resultaten

Door het verdichtingsproces te automatiseren, worden de vaardigheidshiaten van de machinist tot een minimum beperkt doordat consistente resultaten worden geleverd op basis van de invoer van de machinist. Command for Compaction maakt verdichtingskwaliteit mogelijk door handhaving van een constante snelheid en juiste gangtelling met consistente en nauwkeurige overlapping, waardoor aannemers vaker hun verdichtingsdoelstellingen halen.

Neem voor meer informatie over Cat Command for Compaction contact op met uw lokale Cat dealer.