Communicatie software Groen, Grond en Infra

Diesel+ of Fuel Extra

Publicatiedatum: 04-04-2005 12:45
De Belgische federatie van materieeldistributeurs Sigma, luidt de klok over dieselbrandstof.

Sigma wijst op het belang van het gebruik van Diesel+ of Fuel Extra voor de goede werking van de machines én de overeenstemming met de huidige wetgeving. Door de technologische evolutie en strengere milieu- en emissienormen worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de dieselolie en zijn lage zwavelgehaltes in die dieselbrandstof belangrijk.

Een drastische verlaging van het wettelijk toegestane zwavelgehalte in diesel was de laatste jaren prioriteit. Dit resulteerde in een vermindering vanaf 1975  (7500 ppm = 75%) tot 3000 ppm (in 1980), 350 ppm (in 2000) tot slechts 50 ppm (= 0,005%) vanaf begin dit jaar. Een belangrijke eigenschap van zwavel is dat het goede antislijtage-eigenschappen bezit dus heeft minder zwavelaandeel nadelig effect op de werking van (pomp)injectoren en dieselpompen. De gevolgen zijn o.a. een lager rendement door een minder goede verstuiving en verbranding, een slechte koude start en vastlopen van de dieselpompen. Deze gevolgen gelden niet alleen voor motoren met moderne injectiesystemen (pompverstuivers, common-rail ) maar ook voor klassieke injectiesystemen. Waarschijnlijk zullen de problemen zich eerder manifesteren bij materieel met moderne inspuitingsystemen.

 

De oplossing is de toevoeging van een smerend additief aan de zwavelarme diesel. Die verbeterde brandstof wordt daarmee Fuel Extra of Diesel+ genoemd en is vastgelegd in de norm European Fuel Standard NBN-EN 590. Alle dieselbrandstof die aan deze norm voldoet, voldoet ook aan de eisen die Sigma stelt. De Belgische beroepsvereniging benadrukt dat het noodzakelijk is om onmiddellijk naar Fuel Extra of Diesel+ over te schakelen, wil men directe en indirecte kosten voor reparatie en machinestilstand voorkomen.

 

Om deze boodschap duidelijk over te brengen, heeft Sigma stickers laten maken die de klanten informeren over het gebruik van de juiste brandstof. Bedoeling is dat zowel de bestaande als de nieuwe machines, maar ook alle bijgeleverde handboeken door de Sigma leden voorzien worden van zo’n sticker om misverstanden en onterechte claims te vermijden. De Sigma leden wijzen elke garantieverplichting af indien een niet-conforme dieselsoort de oorzaak zou zijn van niet correct functioneren of eventuele gevolgschade aan het geleverde materieel.